Våre program er inspirert av “leadership pipeline” tilnærmingen og tilpasset lokale forhold. Det betyr at innhold og fokus er knyttet til deltagernes rolle og ansvar, samt til den konteksten som lederskapet utøves.

Alle programmene har følgende tre målsetninger:

 1. Videreutvikle effektive lederferdigheter avhengig av rolle og nivå.

 2. Styrke en læringskultur som innebærer erfaringslæring og samlæring

 3. Bygge og forsterke varige og gode relasjoner på tvers i virksomheten

1.Lede seg selv

Målgruppe: Den som har ambisjon om å bli leder i løpet av de nærmeste årene.

Fokusområder:

 • Læring i egen rolle

 • Planlegging og struktur

 • Kreativitet og innovasjon

 • Teamarbeid

 • Relasjonsbygging

 • Effektivisering og lean

 • Nettverksbygging

 • Selvledelse

2.Lede andre

Målgruppe: Den som er førstelinjeleder og har ansvar for å oppnå resultater gjennom andre.

Fokusområder:

 • Læring i egen rolle.

 • Planlegging

 • Prestasjonsledelse

 • Delegering

 • Coaching

 • Feedback

 • Belønning og motivasjon

 • Kommunikasjon

3.Lede ledere

Målgruppe: Den som har ansvar for en ledergruppe og ledelse av en funksjon.

Fokusområder:

 • Skaffe til veie ressurser

 • Organisering

 • Talentutvikling

 • Verdibasert ledelse

 • Coache og vurdere ledere

 • Relasjonsbygging

 • Kommunisere gjennom andre

 • Ledergruppeledelse

4.Lede forretning

Målgruppe: Den som er ansvarlig for en virksomhet ellet større forretningsområde.

Fokusområder:

 • Organisasjonsdesign

 • Ledergruppeledelse

 • Talentutvikling

 • Identifisere hensiktsmessige KPI’er

 • Integrasjon og samhandling

 • Digitalisering

 • Strategi - utvikling og implementering

 • Innovasjon og entreprenørskap