Våre program består av treningssykluser som gir (1) nyttig kunnskap om ledelse og oppskriften til hvordan omsette dette til (2) verdifull anvendelse av ledelse. Treningssyklusene består av et fast sett med velprøvde aktiviteter som vi vet fungerer - og som våre ledertrenere fasiliterer med engasjement og overbevisning. De viktigste elementene aktiviserer deltagerne i stor grad, og er gjerne tettest mulig på lederhverdagen - i tid, sted og relevans.

Konseptet garanterer suksess og bedre lederprestasjoner i alle tilfeller hvor lederen er motivert til å bli bedre som leder og hvor hun får støtte i egen utvikling fra sin egen leder og organisajonen forøvrig. Tilpasset og løpende pulsmåling gir lederen feedback på eget lederskap og egen fremgang.

Treningssyklus

Treningssyklusen på signaturprogrammet er illustrert under, gjennomføres 8 ganger i løpet av en 12 måneders periode og har oppstart 2 ganger i året. På et skreddersydd program tilpasser vi både faglig innhold og metode til situasjon og behov, men tar alltid utgangspunkt i en treningssyklus som tar for seg ett ledertema av gangan.

Vi bruker ulike tekniske og praktiske virkemidler for å kunne fasilitere treningssyklusen effektivt, på arbeidsplassen til hver enkelt leder (se liste under modellen).

Slide1.jpeg

Virkemidler

Våre program består av en tilpasset kombinasjon av engasjerende virkemidler, og noen eksempler er listet under.

  • Erfaringslæring i egen rolle for økt verdi, effekt og refleksjon (ca 50% av læringen)

  • Strukturert læringspartnerordning for samlæring, coaching og støtte (ca 20% av læringen)

  • Virtuelle samlinger for diskusjon og erfaringsutveksling

  • Tilpasset og effektiv involvering av “leders leder” og “leders ansatte”

  • Mobil læring for påminnelser og informasjon i situasjon

  • Mobil måling for å få tilbakemelding fra ansatte og se egen fremgang

  • Webinar og film for formidling av kunnskap

  • Eget tidsskrift (Leadership Monthly) for inspirasjon og kunnskap

  • Enkelte fysiske samlinger for bygging av relasjoner, tillit og personlig eierskap

Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om ulike muligheter, og konkret hvordan dette kan foregå i praksis. Når vi får høre mer om din situasjon og dine behov, så kan vi diskutere ulike løsninger og se hva som er best for dere.

Dokumentasjon

Vi kan dokumentere varig endret lederatferd som påvirker både ansattes innsats, produktivitet, engasjement og tilfredshet. Dette viser seg i bedre lønnsomhet og økt kundetilfredshet, som både toppledelse og eiere vil finne interessant. Les mer om dette i MAGMA: Hvorfor ha lederutvikling på seminar, når du kan ha mer effektiv ledertrening på jobben?

Fremtidens lederutvikling

Les mer om fremtidens lederutvikling i denne artikkelen fra Harvard Business Review (2019), The Future of Leadership Development, som forklarer nærmere hvordan lederutviklingen vil være personlig, sosial, kontekstuell og målbar i fremtiden.