Våre utviklingsprogram bygger på prinsipper for læring og utvikling med forskningsmessig belegg (se lengst ned). I læringsdesignet drar vi nytte av teknologi for å effektivisere måten vi utvikler lederatferd - når som helst og hvor som helst.

Vi påvirker våre deltagere der de er, i egen lederrolle, for å sikre økt relevans og nytte. Vi måler fortløpende effekt og fremgang gjennom tilpassede pulsmålinger, som gir deltagerne feedback på eget lederskap. Utviklingsprogrammene varer i minst 6 måneder og kan ha en åpen slutt avhengig av behov.

Vi kan dokumentere varig endret lederatferd som påvirker både ansattes innsats, produktivitet, engasjement og tilfredshet (forskningsprosjekt på lederutvikling 2018). Dette viser seg deretter i bedre lønnsomhet og økt kundetilfredshet, som både toppledelse og eiere vil finne interessant.

Ulike virkemidler i våre program

Våre program består av en tilpasset kombinasjon av engasjerende virkemidler, og noen eksempler er listet under.

 • Erfaringslæring i egen rolle for økt verdi, effekt og refleksjon (ca 50% av læringen)

 • Strukturert læringspartnerordning for samlæring, coaching og støtte (ca 20% av læringen)

 • Virtuelle samlinger for diskusjon og erfaringsutveksling

 • Mobil læring for påminnelser og informasjon i situasjon

 • Mobil måling for å få tilbakemelding fra ansatte og se egen fremgang

 • Webinar og film for formidling av kunnskap

 • Eget tidsskrift (Leadership Monthly) for inspirasjon og kunnskap

 • Enkelte fysiske samlinger for bygging av relasjoner, tillit og personlig eierskap

Alle virkemidlene gjennomføres på arbeidsplassen, slik at deltagerne slipper reise og nedetid i jobben. Dette med unntak av siste kulepunkt, som vi begrenser til et minimum.

Vi tar gjerne en prat med deg som er opptatt av å kunne tilby effektive lederutviklingsprogram på jobben. Du ønsker kanskje å høre mer om hvordan vi kan bidra til å løse dine behov og hvordan våre løsninger kan se ut - helt konkret.

Våre prinsipper for lederutvikling

 1. Spesifikke utviklingsmål med forankring

 2. God varighet og sekvensering av program

 3. Mulighet for aktiv utprøving og erfaringslæring

 4. Variasjon i bruk av læringsmetoder

 5. Klart, meningsfylt og relevant fokus

 6. Relevant feedback på stedet

(Yukl, 2013)