Våre evidensbaserte prinsipper for lederutvikling baserer seg på ”Leadership in Organization” (Yukl, 2013), og metoden vi benytter for å ivareta disse er både unik og effektiv.

Våre prinsipper for lederutvikling

  1. Spesifikke utviklingsmål med forankring

  2. God varighet og sekvensering av program

  3. Mulighet for aktiv utprøving og erfaringslæring

  4. Variasjon i bruk av læringsmetoder

  5. Klart, meningsfylt og relevant fokus

  6. Relevant feedback på stedet

Vår unike metode, som baserer seg på ”blended learning” og teknologianvendelse, klarer å ivareta kulepunkt 2-4 på en bedre måte enn tradisjonell lederutvikling slik vi kjenner det fra før digitaliseringens tid.

Vi legger vekt på at programmet har tilstrekkelig varighet og hyppighet gjennom å være tett på lederen der lederen er i egen lederrolle. Vi fokuserer på å kombinere engasjerende undervisning, digital påvirkning, læring fra andre og praktisk erfaringslæring på en måte som bidrar til varig forbedret lederadferd, samtidig som at lederen er 100% på jobb gjennom hele utviklingsløpet.

Dette ser vi frem til å snakke med deg om nærmere, så ta gjerne kontakt om dette virker interessant for deg og din virksomhet.