Vi jobber for forbedring av lederutviklingen og søker hele tiden etter mer optimale løsninger med dokumenterbar effekt, så derfor investerer Leadership Weekly betydelig i forskning og utvikling på dette området. Vi tror det er best å samle, engasjere og utvikle ledere mens de er på jobb, og nå forsker vi på hvilke metoder som gir optimal lederutvikling og hvordan ulike metoder kan forsterke hverandre.

ForskningsProsjekt: Lederutvikling på digitale flater

Forskningsmål

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt kunnskap om hvordan nettbaserte studieformat/ fleksible løsninger kan fremme læring i arbeidslivet.

Dette innebærer at vi ønsker å finne ut på hvilken måte fleksible og nettbaserte løsninger kan bidra til effektiv og god læring i arbeidslivet. Dette kan oppnås gjennom adekvate teknologiske løsninger med et enkelt brukergrensesnitt og med et pedagogisk design tilpasset nettformatet. Dersom de spesifikke nettbaserte program fungerer i tråd med målsettingene, vil man kunne trekke på erfaringene fra denne innovasjonen når man skal utvikle nye fleksible og nettbaserte løsninger for å imøtekomme andre kompetansebehov i arbeidslivet. Slik kan innovasjonen i neste steg ha samfunnsøkonomiske konsekvenser. Relevansen i prosjektet vil være å se på hvordan de ulike formidlingsresursene og arbeidsformene i programmet fremmer ulike læringsmål hos deltakerne, samt om programinnholdet forandrer lederholding og lederatferd hos kursdeltakerne.

Læringsmål for deltagere

  1. Utvikle ferdigheter i hele spekteret av ledelse, og deltakerne lærer å anvende sitt lederpotensiale for å påvirke- og oppnå resultater med andre.

  2. Sette fart på erfaringslæring som effektivt virkemiddel for personlig utvikling – både under og etter programmet.

  3. Bygge og forsterke gode relasjoner internt i lederkollegiet, og dermed legge til rette for et effektivt nettverk av ledere som samarbeider og utvikler hverandre på tvers av siloer og organisatoriske skiller.

Virtuelt klasserom for formidling, diskusjon og erfaringsutveksling.

Virtuelt klasserom for formidling, diskusjon og erfaringsutveksling.

Metode:

Pensumbok (Glasø 2013)

Pensumbok (Glasø 2013)

Deltagende virksomheter ønsker å vite mer om hvordan de kan forenkle, forbedre og fornye egen lederutvikling gjennom bruk av teknologi. De har fra 10 til 50 engasjerte ledere som er nysgjerrige på eget lederskap og som virkelig har ambisjoner for hva de vil oppnå. Lederne deltar i hver klasser på 10-12 ledere fra samme virksomhet. Tematikken i programmet er på transformasjonsledelse og transaksjonsledelse slik det er beskrevet i Glasø (2013).

Programmet innebærer ukentlig interaksjon på digitale flater, hvor undervisningen i det vesentligste foregår i et virtuelt klasserom. Prosessen ledes og følges tett av en dedikert lederutvikler som fasiliterer de 12 virtuelle moduler og leder deltagerne gjennom et engasjerende og utviklende løp som gir målbare resultater i både lederatferd, ansattes ytelse og organisatoriske resultater.

Forskningssamarbeid

Vi har hatt dialog med følgende miljøer i forbindelse med utarbeidelsen og gjennomføringen av dette prosjektet: Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole og NIFU (Nordisk institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning). Den praktiske gjennomføringen av prosjektet gjøres i samarbeid med Storebrand ASA, Visma, Bærum kommune, Ås kommune og Nittedal kommune, og omlag 70 ledere fra disse virksomhetene deltar.

Gevinst og realisering:

Et mobilt akademi er tilgjengelig i lommen, og bidrar til å fasilitere utviklingsløpet.

Et mobilt akademi er tilgjengelig i lommen, og bidrar til å fasilitere utviklingsløpet.

  • Forbedre effekten av og kvaliteten på lederutvikling

  • Kunne gjøre lederutvikling mer evidensbasert

  • Øke tilgjengeligheten på lederutvikling

  • Gi miljømessige fordeler

  • Styrke konkurransekraften til norske virksomheter

Mer om bakgrunn:

Dette prosjektet vil gi ny innsikt i potensialet som ligger i kompetanseutvikling i arbeidslivet når alt foregår på nett. Ved å undersøke hvordan deltakere i slike kurs erfarer, bruker og opplever læringsverdien, er målet for det første å bidra med mer forskningsbasert kunnskap til feltet nettbasert etter- og videreutdanning. For det andre vil prosjektet belyse hva som er potensielle gevinster og utfordringer i å endre læringsformatet innenfor spesifikt tematisk orienterte kurs, nemlig lederutvikling. Mens man ofte i prosjekter knyttet til kompetanseutvikling i arbeidslivet konsentrerer seg om ansatte med ansvar for ulike fagområder eller spesifikke arbeidsoppgaver, vil dette prosjekt bidra med innsikt i hvordan ledere kan få økt kompetanse i det å være leder. Når alt foregår på nett, er det også aktuelt å undersøke hvordan sosiale relasjoner og nettverksbygging lar seg ivareta i et slikt for mange nytt samarbeidsformat.

Prosjektansvarlig og utviklingsansvarlig

Mats Kristensen var med på å starte Leadership Weekly og har solid HR-erfaring fra internasjonale konsern som General Electric og praktisk ledererfaring fra Forsvaret

Mats har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til Krigsskole, Befalsskole og Idrettshøyskole. Mer om hans erfaring og bakgrunn kan du finne på hans LinkedIn profil.

Kontaktinformasjon:

  • Mail: mats@leadershipweekly.com

  • Mob: +47 90782554