Formål og bakgrunn:

Vi tror det finnes mer effektive måter å utvikle ledelse, og ønsker å samarbeide med deg som tror det samme som oss. Vårt konsept for lederutvikling innebærer at læringsprosessen foregår på jobben – integrert i egen lederrolle. Vi leverer evidensbasert lederutvikling på digitale flater - med tilstrekkelig hyppighet, varighet, variasjon og aktivering, til å sikre solid fremgang og varig endret atferd.

Konseptet har vist seg å fungere veldig godt i det norske markedet, og nå ønsker vi å kunne tilby tilsvarende lederutvikling til internasjonale ledere. I første omgang til virksomheter som har hovedkvarter i Norge.

I den forbindelse drar vi nytte av teknologi for å kunne være tett på programdeltagere uavhengig av lokasjon. Hensikten er å globalisere en kultur for konstant læring og utvikling, og en skandinavisk lederfilosofi som er tuftet på anerkjent forskning på ledelse (transformasjonsledelse).

Deltagernes gevinst:

  • Evidensbasert lederutvikling integrert i egen lederrolle
  • Tilgjengelighet uavhengig av geografisk plassering av lederne
  • Fleksibel tidsmessig løsning som lar seg kombinere med jobb
  • Spare kostnader på transport, losji og «nedetid i jobben»
  • Rabattert pris fordi dette er et pilotprosjekt

Gjennomføring:

Oppstart av prosjektet vil være august/september 2018 for de seks virksomhetene som deltar i en global pilot med ledere i egen virksomhet. Programmet varer i 6 måneder og innledes med en individuell forventningssamtale for å avklare egne mål og forventninger til deltagelse. Dette skaper grunnlaget for en tett oppfølging av hver enkelt – i likhet med hvordan vi allerede gjør dette i Norge.

 Virtuelt klasserom for formidling, diskusjon og erfaringsutveksling

Virtuelt klasserom for formidling, diskusjon og erfaringsutveksling

Programmet innebærer ukentlig interaksjon på digitale flater, hvor undervisningen i det vesentligste foregår på engelsk i et virtuelt klasserom. Prosessen ledes og følges tett av en dedikert lederutvikler som fasiliterer de 12 virtuelle moduler i sann tid og veileder deltagerne gjennom et engasjerende og utviklende løp som gir målbare resultater i både lederatferd, ansattes ytelse og organisatoriske resultater.

Motimate.png

De virtuelle modulene varer i 90 minutter hver, og gjennomføres annenhver uke til et fast avtalt klokkeslett, og dette er det eneste som skjer synkront. Modulene setter tema og fokus for programmet, og her møtes deltagerne for å få kompetansepåfyll, diskutere og drive erfaringsutveksling.

Utover dette vil alle deltagerne få støtte av et enkelt og motiverende mobilt akademi (se illustrasjon), som gir deltagerne mulighet for:

  • Se egen status og fremgang
  • Få påminnelser og tips når det trengs
  • Få informasjon og kunnskap som støtter læringen
  • En arena/kanal for erfaringsutveksling og kontakt
  • Ha dokumentasjon og måling for virksomheten