Lederutvikler hos oss?

En lederutvikler hos oss har ansvar for konkrete utviklingsprogram for definerte kunder og fasiliterer utviklingsprosesser som er tett integrert i deltagerenes egen lederrolle. Du får mulighet til å hjelpe og støtte hver enkelt gjennom et lengre utviklingsløp, og dermed se den progresjonen og de fremskritt som du bidrar til å skape.

Lederutviklingsoppdrag hos oss innebærer gjerne at du har ansvar for en definert gruppe ledere, som deltar på en utviklingsreise på 6-12 måneder. Du får og kan videreutvikle strukturerte evidensbaserte opplegg basert på ”blended learning”. Du kan engasjere deg i og disse kan enten kreve fulltids- eller deltidsengasjement etter avtale.

Du får mulighet til å:

  • Lede konkrete utviklingsløp hvor din kompetanse og erfaring får blomstre

  • Ta rollen som en pålitelig rådgiver og forsterke gode relasjoner

  • Finne utviklingsløsninger som er optimale for deltagere og oppdragsgiver

  • Være en del av et engasjert og ambisiøst lederutviklingsnettverk som virkelig vil levere kvalitet i alle ledd

  • Få en konkurransedyktig og oppdragsbasert avlønning

  • Bruke egent nettverk og relasjoner til å selge lederutviklingstjenester.

Vi ser etter deg med de fire I’er solid forankret:

  • Integritet – i væremåte, holdninger og verdisett er helt fundamentalt

  • Interesse – lidenskap for ledelse og utvikling av mennesker

  • Innsikt – kompetanse innenfor ledelse, læring og teknologianvendelse i dette bildet

  • Inspirasjonsevne – formidler engasjerende og på en måte som gir energi, iver og glød

Det er en fordel om du er flytende i ett av disse språkene i tillegg til engelsk: dansk, finsk, fransk, norsk, svensk og/eller tysk

Ta kontakt for en uformell samtale så kan vi utforske muligheter for samarbeid.

Åpen søknad med CV kan sendes til success@leadershipweekly.com.