Ledertrener med engasjement og ambisjoner

Ønsker du å være en internasjonal veiviser for effektiv ledertrening på jobben, som andre i lederutviklingsbransjen ser til og refererer til? Da kan du være rett person for oss!

En ledertrener hos oss har ansvar for konkrete utviklingsprogram for definerte kunder og fasiliterer utviklingsprosesser som er tett integrert i deltagerenes egen lederrolle. Du får mulighet til å hjelpe og støtte hver enkelt gjennom et lengre utviklingsløp, og dermed se den progresjonen og de fremskritt som du bidrar til å skape.

Lederutviklingsoppdrag hos oss innebærer gjerne at du har ansvar for flere definerte grupper av ledere, som deltar på en utviklingsreise på 6-12 måneder. Du får levere strukturerte evidensbaserte opplegg basert på ”blended learning”. Du kan engasjere deg i fulltids- eller deltidsengasjement etter avtale.

Du får mulighet til å:

  • Lede konkrete utviklingsløp hvor din kompetanse og erfaring får blomstre

  • Ta rollen som en pålitelig rådgiver og forsterke gode relasjoner

  • Finne utviklingsløsninger som er optimale for deltagere og oppdragsgiver

  • Være en del av et engasjert og ambisiøst lederutviklingsnettverk som virkelig vil levere kvalitet i alle ledd

  • Få en konkurransedyktig og oppdragsbasert avlønning

  • Bruke egent nettverk og relasjoner til å selge lederutviklingstjenester.

Vi ser etter deg med de fire I’er solid forankret:

  • Integritet – i væremåte, holdninger og verdisett er helt fundamentalt

  • Interesse – lidenskap for ledelse og utvikling av mennesker

  • Innsikt – kompetanse innenfor ledelse, læring og teknologianvendelse i dette bildet

  • Inspirasjonsevne – formidler engasjerende og på en måte som gir energi, iver og glød

Ta kontakt for en uformell samtale så kan vi utforske muligheter for samarbeid.

Åpen søknad med CV kan sendes til success@leadershipweekly.com.