Vi tilbyr nå en app som vil måle effekten av lederutvikling i din virksomhet og fortløpende ha oversikt over ferdighetene hos de forskjellige lederne – både de som deltar på lederutviklingsprogram og de andre lederne.

Slik fungerer det:

  • Lederens ansatte får spørsmål tilsendt i appen annenhver uke som tar  1-2 minutter å besvare.

  • Spørsmålene er forskningsbaserte og tilpasset lederutviklingsprogrammet. De skreddersys og tilpasses virksomhetens behov.

  • Rapportering skjer løpende på en personlig side som HR og leder kan følge på sitt eget dashbord.

  • Tydelige nøkkeltall for virksomheten på ledelse, engasjement, arbeidsmiljø mm

Brukervennlig og lekkert design

Brukervennlig og lekkert design

Vår metode har dokumenterbar effekt og innebærer en ukentlig læresyklus som kombinerer undervisning i virtuelt klasserom, mobillæring, samlæring med andre og ikke minst erfaringsbasert læring i egen lederrolle.

God og tett feed-back til lederne er avgjørende for optimal utvikling, og denne appen forsterker oppfølgingen.

Partnerskap for bærekraftig lederutvikling

Partnerskap for bærekraftig lederutvikling

Les mer her om hvordan andre virksomheter har tatt i bruk dette verktøyet som et viktig strategisk utviklingstiltak, eller få en rask introduksjon til verktøyet ved å se på filmen nederst på siden. Vi skreddersyr pulsmåling for dine ledere og din virksomhet.

Ta gjerne kontakt om du vil høre mer, se mer eller teste dette ut i praksis.