Ledermeny

Etterspurte program (link)

 1. Utviklingsledelse – for talenter og nye ledere med potensiale

 2. Inspirasjonsledelse – for erfarne ledere med ambisjoner om videre utvikling

 3. Executive Leadership – for toppledere og ledergrupper med tung erfaring

Tilpassede program (link)

 • Understøttende program – som forsterker noe eksisterende i din virksomhet

 • Skreddersydd program – spesialtilpasset program for din virksomhet

Spesifikke program (link)

 • Ledelse gjennom coaching - for den som ønsker å få medarbeiderne til å blomstre

 • Endringsledelse - for den som er en del av en større endringsprosess

Ledercoaching (link)

Individuell coaching av ledere, talenter eller andre nøkkelpersoner, som kan skje i våre lokaler i Grensen 9, eller i vårt virtuelle møterom.

Utviklingstiltak (link)

 • Implementering av verdier

 • Mentorordning

 • Alumninettverk

 • Lederevaluering/-måling gjennom validert 360