Fundamentet i våre utviklingsprogram bygger på anerkjent forskning på ledelse, hvor transformasjonsledelse, tillitsbasert ledelse og coachende ledelse er sentralt.

Fokus på våre program er tredelt:

  1. Videreutvikle effektive lederferdigheter, tilpasset ledernivå og situasjon

  2. Styrke en læringskultur som innebærer kontinuerlig forbedring

  3. Forsterke relasjoner og samarbeid i virksomheten

Effekten av vår ledertrening ligger i faktiske og målbare endringer i lederatferd, som i sin tur får ansatte til å øke innsatsen og prestere bedre enn hva som forventes. Dette er Leadership Weekly sin styrke og det er nettopp her vi utgjør en forskjell. Les mer om vårt konsept og få litt innsyn i hvordan vi får dette til.