Vår lederplattform

Fundamentet i våre utviklingsprogram bygger på anerkjent forskning på ledelse, hvor transformasjonsledelse, tillitsbasert ledelse og coachende ledelse er sentrale begreper.

Nøkkelen innebærer at lederen skal øke effektiviteten, produktiviteten og engasjementet til de ansatte - gjennom selv å være en rollemodell og utøve et stadig bedre lederskap. Virkemidler og verktøy for å oppnå dette kan variere mye ut i fra kontekst, og derfor tilpasser vi våre utviklingsprogram i samråd med kunden.

Utfordringen ligger i å videreutvikle ledernes faktiske lederatferd i jobbsituasjon med fokus på det som gir størst effekt. Gode vaner må etableres eller forsterkes ytterligere, og tilbakefall til “gamle mønstre” må forhindres. Det er her vi har spisskompetanse og det er her våre utviklingsprogram utgjør en avgjørende forskjell for våre deltagere.

Ledelse på ulike nivåer

Våre program er tilpasset ulike nivåer i organisasjonen, med utgangspunkt hentet fra en “leadership pipeline” tilnærming. Dette for å kvalifisere ledere til å oppfylle de krav og forventninger som gjelder i deres hverdag. Fokus er på praktisk nytte og fortløpende å ta i bruk effektive metoder og verktøy inn i eget lederskap.

  1. Kommende ledere - de som har ambisjoner for eget lederskap fremover

  2. Førstelinjsledere - de som har et betydelig lederansvar i egen rolle

  3. Ledere for andre ledere - de som har ansvar for en ledergruppe

  4. Forretningsledere - de som har ansvar for en virksomhet eller større forretningsområde

Mer detaljert informasjon finner du under etterspurte program.