Inspirasjonsledelse bygger på Bass & Avolio sin forskning på transformasjonsledelse og transaksjonsledelse, som har preget de siste 30 årene med lederforskning. Disse ledelsesformene er forskjellige, men de ekskluderer hverandre ikke. Effektive ledere praktiserer begge former, men fokuserer mest på transformasjonsledelse.

Litt om transformasjonsledelse:

Ved effektiv transformasjonsledelse føler ansatte en tillit, beundring, lojalitet og respekt for lederen, og de er motivert til å gjøre mer enn de er forventet å prestere. En leder transformerer og motiverer ansatte på flere måter:

  • "Idealisert innflytelse" gjennom bl.a å understreke viktigheten av å ha en felles misjon.
  • "Inspirerende motivasjon" gjennom bl.a å snakke entusiastisk om hva som skal oppnås.
  • "Intellektuell stimulering" gjennom bl.a å få andre til å se på problemer fra ulike vinkler
  • "Individuell omtanke" gjennom bl.a å hjelpe andre til å utvikle sine styrker. 

Litt om transaksjonsledelse

Innebærer utveklslingsprosess som kan resultere i at den ansatte gjør som lederen sier, men det utløser ikke noen spesiell entusiasme eller dypere forpliktelse til oppgaven eller målene.

  • "Betinget belønning" gjennom bl.a å snakke i spesifikke termer om hvem som er ansvarlig for å oppnå gitte prestasjonsmål
  • "Unntaksledelse" gjennom bl.a å rette full oppmerksomhet mot feil, klager og svikt 
  • "Ikke-ledelse" gjennom bl.a å unngå å ta beslutninger

Inspirasjonsfilm