Dette er et program tilpasset alle som trer inn i en ny lederrolle, både de som gjør det for første gang og de som går inn i en ny rolle på et annet nivå. Programmet er relevant for lederen som kommer ny til en virksomhet og for lederen som får en ny rolle internt i en og samme virksomhet.  

Programmet sikrer at lederen raskest mulig kommer til det som omtales som «break even point», dvs punktet der verdien man skaper er lik verdien man forbruker. Det viser seg at vi kommer til dette punktet minst 3 måneder raskere enn normalt, ved en effektiv trening i innkjøringsfasen. Dette betyr at det også er store finansielle gevinster å hente.

Programmet følger vår gjennomtestede metode for ledertrening og ledermåling og innholdet har fokus på disse temaene.

  • Egne forberedelser til ny rolle

  • Mobilisere for rask læring

  • Tilpasse strategi til situasjon og skille vesentlig fra uvesentlig

  • Sikre tidlige seire

  • Relasjon til egen leder – herunder forventningsavklaring

  • Teambygging internt

  • Samarbeidspartnere og koalisjoner på tvers

  • Utvikling av andre effektivt