Målgruppe:

Dette er et program tilpasset alle som trer inn i en ny rolle, både de som gjør det for første gang og de som går inn i en ny rolle på et annet nivå. Programmet er relevant for ledere og nøkkelpersoner som kommer ny til en virksomhet og for de som får en ny rolle internt i en og samme virksomhet.  

Utbytte:

Programmet sikrer at deltageren på programmet raskest mulig kommer til det som omtales som «break even point», dvs punktet der verdien man skaper er lik verdien man forbruker (se figur). Det viser seg at vi kommer til dette punktet minst 3 måneder raskere, ved en effektiv trening i innkjøringsfasen.

Store besparelser ved å få en bedre og raskere innkjøring (Watkins, 2013)

Store besparelser ved å få en bedre og raskere innkjøring (Watkins, 2013)

Programmet gir lederen de beste forutsetninger for å lykkes i en ny krevende rolle, og dette bidrar til økt produktivitet og effektivitet fra første minutt i en sentral og viktig rolle for virksomheten. Vi har ingen tid å miste og de første 90 dagene legger premissene for suksess.

Gjennomføring:

Programmet inneholder en oppstartsamling (eller evt et virtuelt personlig møte) omtrent én måned før oppstart i ny rolle, som fokuserer på forberedelser, forventningsavklaring, mobilisering for læring, nettverksbygging og taktisk tilnærming til ny rolle.

Programmet består deretter av 6 læringssykluser på to uker hver (totalt ca 3 mnd). Første syklus starter helst den samme uka som det er oppstartsdato i ny rolle. Modulene fokuserer på typiske suksesskriterier og tar disse i kronologisk rekkefølge. Dette innebærer å kombinere påfyll av kunnskap og metoder og løpende praktisk anvendelse.

Dette er temaene / syklusene i programmet:

  1. Relasjon til egen leder – herunder forventningsavklaring

  2. Tilpasse strategi til situasjon og skille vesentlig fra uvesentlig

  3. Sikre tidlige seire

  4. Teambygging internt

  5. Samarbeidspartnere og koalisjoner på tvers

  6. Utvikling av andre effektivt