Vi hjelper ledergrupper i å bli mer effektive og velfungerende. Ambisjonen er at ledergruppene skal skape større merverdi for organisasjonen og for medlemmene av gruppen.

Fem klassiske utfordringer vi jobber med:

  • Manglende enighet om ledergruppens funksjon, formål og saker

  • Ineffektive ledermøter

  • En samling enkeltledere og ikke et samkjørt team

  • Relasjonsproblematikk

  • Ingen åpen refleksjon over egen fungering

Bang & Midelfart er vår foretrukne samarbeidspartner på dette området