Vi serifiserer ledere som har deltatt på et komplett ledertreningsprogram hos oss. I den forbindelse bruker vi Multifactor Leadership Questionnaire (Bass & Avolio, 1995) til å evaluere transformasjonsledelse og effekten av ledelse. Begge deler må være enestående og skåre i hvordan “andre” evaluerer lederen skal ligge >80 persentil, sammenlignet med globalt gjennomsnitt.

Transformasjonsledelse er i fokus på evalueringen:

 1. Er en rollemodell

 2. Opptre med integritet

 3. Inspirere andre

 4. Fremmer innovativ tenkning

 5. Coacher og utvikler

 6. Skaper ekstra innsats (effekten av ledelse)

Prosessen er slik:

 1. Gjennomføring av en MLQ360 lederevaluering med minst 8 respondenter

 2. Utarbeidelse av egen skriftlig lederrapport med grundig veiledning

 3. Personlig gjennomgang og vurdering av resultat

 4. Egen coachingsamtale for å stake ut veien videre

 5. Sertifisering eller ikke sertifisering

  • Sertifiseringen varer i 3 år og kan da fornyes med samme prosess

  • Kandidater som ikke består kan ta en re-test etter >6 mnd