Alternativer

Våre signaturprogram tar utgangspunkt i de tre mest anerkjente ledernivåene i «Leadership Pipeline», og utvikler ledere på disse nivåene. Innhold og fokus er knyttet til deltagernes rolle og ansvar, samt kontekst for lederskap.

 1. Linjeledere – ledere av ansatte

 2. Mellomledere – ledere av andre ledere

 3. Toppledere – ledere av funksjoner og forretninger

Praktisk

Virksomheter kan enkelt melde på et valgfritt antall ledere fra de ulike nivåene. Ledertreningen ivaretar så en kontinuerlig forbedring av praktisk lederatferd, samt relasjonbygging mellom deltagerne. Ledere på signaturprogrammet får en optimal balanse mellom (1) å levere resultater i dag og (2) utvikle seg for fremtiden.  

Deltagere signerer seg for ett år av gangen og oppstart er enten høst eller vår. Programmet følger vår gjennomtestede metode for ledertrening og ledermåling, med en treningsperiode hvert halvår og en praksisperiode som binder disse sammen. Programmet er til enhver tid planlagt 12-18 måneder frem, som gir deltagere god forutsigbarhet.

Innhold

Dette består av anerkjente temaer for effektiv ledelse og det som formidles er forankret i forskning hele veien. Utviklingen er tilpasset ledernivå og dreier seg eksempelvis om:

 • Coaching

 • Delegering

 • Feedback

 • Kommunikasjon

 • Læring

 • Motivasjon

 • Målstyring

 • Planlegging

 • Relasjonsbygging.

Videreutvikling av program

Et ekspertpanel evaluerer og videreutvikler programmet halvårlig for å kvalitetssikre både innhold og metode. Dette gjør at selve signaturprogrammet er gjenstand for kontinuerlig forbedring, hvor siktemålet er optimal inspirasjon, nytte og effekt - hele veien.

Tren best og bli best

 

Vi tilbyr også en egen ledersertifisering for alle som har gjennomført minimum et års program.