Vi tilbyr effektiv ledertrening integrert i jobben og hverdagen, og som dermed gir umiddelbar effekt og nytte for ledere. Vi anvender teknologiske hjelpemidler for å kunne være tilstede når som helst og hvor som helst med et kundetilpasset innhold. Våre program fører til kontinuerlig forbedring og vekst i praktisk lederskap, og hjelper ledere til å være den beste utgaven av seg selv

Vi tror det finnes mer effektive måter å utvikle ledere gjennom å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre læring og utviklingsprosesser. Vi leverer engasjerende, inkluderende og utviklende læring og trening der lederne er - i egne lederroller. Våre evidensbaserte lederutviklingsløp har en unik kombinasjon av virkemidler som er enkle, effektive og pålitelige. Læringsblandingen og metodene er gjenstand for kontinuerlig evaluering og forbedring.

Leadership Weekly betjener distribuerte virksomheter med hovedkvarter i Norden som har behov for effektiv ledertrening i egen lederrolle slik at de skal kunne lære seg virkningsfulle lederferdigheter og praktisk anvendelse av disse. Dette fordi Leadership Weekly har en unik kompetanse på å levere tilpasset, effektiv og nyttig ledertrening – helt integrert i lederrollen til våre deltagere.