Vi inviterer til frokostseminar hos oss på Aker brygge. Hensikten er å dele erfaringer vi har gjort i et konkret forskningsprosjekt som har vært fullt og helt teknologibasert. 60 ledere har deltatt på virtuell undervisning gjennom 6 måneder og en mobil applikasjon har ledet dem gjennom et variert og erfaringsbasert læringsdesign med fokus på transformasjonsledelse.

Vi deler nå det vi har lært fordi vi tror flere vil ha stor interesse av å få innsyn i disse erfaringene. Funnene fremstår som både unike og oppsiktsvekkende - og effektiv teknologianvendelse ser ut til å kunne revolusjonere fremtidens lederutvikling. Arrangementet er altså spesielt nyttig for deg som er opptatt av effektiv lederutvikling i fremtiden. Se kortfattet sammendrag nederst på siden.

Agenda

08:00 - Frokosten er servert

08:30 - Innledning og velkomst ved konferansier Hedda Kise, programleder TV 2 og foredragsholder Athenas

08:35 - Bakgrunn, mål og gjennomføring av prosjektet v/Mats Kristensen, Partner og lederutvikler, Leadership Weekly

09:00 - Personlige forventninger og egne erfaringer fra prosjektet v/Trine Tønnessen Heir, Rektor på Brønnerud skole og deltager på et av programmene.

09:15 - Pause og nettverksbygging

09:30 - Læring og anbefaling v/Bastian Lie-Nielsen, Managing Partner, KMC

09.55 - Refleksjoner og effekter i ettertid v/Live Leer, Head of Leadership Development, Storebrand

10:15 - Spørsmål og diskusjon ved Hedda Kise

10:30 - Avslutning

Påmelding

Vi har plass til 80 deltagere hos oss på PierX på Aker brygge (se bilde under), og det er de første registrerte som får sikret plass. Det har vært veldig stor pågang, så vi er faktisk nesten helt fullbooket allerede.

Du finner oss på PierX på Aker brygge

Du finner oss på PierX på Aker brygge

Kortfattet sammendrag av prosjektet

  • Leadership Weekly AS har gjennomført et praktisk forskningsprosjekt som innebar å levere teknologi-basert lederutvikling til omlag 60 ledere fra 5 ulike virksomheter i Norge og Sverige.

  • Prosjektet har avdekket en tydelig positiv utvikling på sentrale lederatferder og argumenterer for at denne typen teknologi-basert utviklingsprogram gir en signifikant målbar effekt.

  • Programmet påvirker også «resultat av ledelse», dvs ansattes (1) produktivitet, (2) effektivitet og (3) tilfredshet. De deltagende lederne opplevde sin egen utvikling sterkere, men vi så også at omgivelsene rundt lederen (over-, side- og underordnede) hadde opplevd en målbar atferdsendring i perioden. 

  • Prosjektet avdekket 12 konkrete forslag til forbedring, som fremtidige program med fordel kan vurdere å ta hensyn til i sine læringsdesign for å oppnå størst mulig effekt.