Investerer kun 30 timer på lederutvikling i året

Leadership Weekly har gjennomført en undersøkelse som tar for seg læring og utvikling (L&U) i norske virksomheter. Denne undersøkelsen bidrar til å gi en oversikt over hva som skjer i dette segmentet og hvilket fokus virksomheter har og må ha. Takk til alle som har bidratt, det har kommet frem mange interessante funn!

Med over 1800 arbeidstimer i året, høres det lite ut at kun 30 timer i gjennomsnitt er satt av til formell og tilrettelagt læring og utviklingsaktivitet per år for ledere og 33 timer for ansatte. Det er kanskje også grunnlaget for at over halvparten av deltagerne i undersøkelsen ønsker å investere mer i lederutvikling og kun 1% ser for seg en reduksjon av lederutvikling i sin bedrift. Det kan bety at det ikke er nok fokus på fagområdet i norske virksomheter.

De områdene som er angitt til å være mest aktuelle for en økning er lederutvikling for nye ledere (71%), lederutvikling for erfarne ledere (62%), og kommunikasjon og samarbeid (44%). Ønske om å fokusere mer på IT og systemer kommer først på fjerde plass (39%).

Innen de mest typiske kompetanseområdene for utviklingsaktivitet i organisasjoner, er det nokså stor uenighet om virksomheten har tilstrekkelig med investeringer. Gjennomsnittet er ”midt på treet”, men variasjonen er stor og det er stor spredning i begge retninger. Vi ser forøvrig at det er ledelse og mellommenneskelige ferdigheter som skårer svakest og som dermed har størst forbedringspotensial.

Det kan kanskje også ses i sammenheng med læringsmiljøet i norske virksomheter, som ut i fra undersøkelsen er nokså variabelt både i henhold til støtte fra egen leder og med tanke på organisatorisk tilrettelegging og investering. Det kommer for eksempel frem at ledelsen ikke alltid viser en aksept for alternative synspunkter og at ansatte derfor ikke føler seg trygge når de er uenige. Det er viktig at det er rom for at ansatte tar risiko, utforsker det ukjente og ikke minst deler kunnskap og erfaring med hverandre.

Læring og utvikling (L&U) er i konstant endring og utvikling, som blant annet forårsakes av ny teknologi. Det er derfor ingen overraskelse at mange virksomheter har problemer med å finne de rette metodene for å holde følge med utviklingen og behovet. Respondentene har svært variert erfaring i bruk av teknologi i læring og utviklingsøyemed, og de fleste har kun begrenset erfaring. Det er de største virksomhetene og de teknologitunge bransjene som er best i klassen. Brukerstyrt e-læring er fremdeles den mest brukte metoden, men vi ser også en oppblomstring i bruk av fellesundervisning i digitale klasserom.

Fra undersøkelsen kommer det frem at norske ledere bør investere mer tid og energi i egen utvikling som leder. Hvis du ønsker ytterligere innsikt i rapporten, ta kontakt med Utviklingsansvarlig Mats Kristensen på mats@leadershipweekly.com