Kundecase: Mer samkjørte etter lederutvikling

Communicate har tatt i bruk lederutviklingsmetoden og gjennomført et tilpasset lederutviklingsprogram i regi av Leadership Weekly. Hele ledergruppen og alle med  personalansvar, har over en lengre periode deltatt på flere moduler som er skreddersydd til mål og utfordringer internt. Leadership Weekly og Communicate har jobbet tett for å sikre fremgang og har relatert programmet direkte til endringer i selskapet.

Communicate leverer konsulenttjenester innenfor digitalisering og IKT, og gir deg råd slik at du kan ta de riktige valgene og utvikle løsninger raskt og effektivt. Kunden er i fokus, og selskapet er opptatt av å skape merverdi. Å skifte fokuset til et utside-inn perspektiv har også vært en viktig del av strategiprosessen internt. Strategiprosessen har vært linket tett opp mot lederutviklingsprogrammet, hvor modulene har tatt opp viktig tematikk som lederstil, ledertyper, utfordringer og fokusert på ledelse som fag.

-       Forskjellen på tradisjonell lederutvikling og Leadership Weekly sitt lederutviklingsprogram er at det har vært konkret og direkte relatert til utfordringer og endringer internt. Det har vært tett oppfølging annenhver uke, og vi har fått oppgaver som gjenspeiler hva vi jobber med til daglig, sier Thor-Erik Skrøder, administrerende direktør, Communicate AS.

Leadership Weekly sin evidensbaserte metode har mange fordeler og skiller seg fra tradisjonell lederutvikling på flere punkter. Et lenger utviklingsløp gir deltageren mer tid til refleksjon underveis, og man har bedre tid til aktiv utprøving, og å tilpasse og lære av egne og andres erfaringer underveis. For Communicate la Leadership Weekly vekt på at programmet hadde tilstrekkelig varighet og hyppighet gjennom å være tett på lederen der lederen er i egen lederrolle. Fokuset var å kombinere engasjerende undervisning, læring fra andre og praktisk erfaringslæring på en måte som bidrar til varig forbedret lederadferd. 

-       Det har vært en tydelig progresjon knyttet opp til selskapets verdier under utviklingsløpet. Vi er godt fornøyd med lederutviklingen så langt. Det har helt klart bidratt til å gjennomføre endringer internt og gjort det enklere å ha fokus på strategiprosessen. Vi er rett og slett mer samkjørte og det har vært utelukkende positiv tilbakemelding fra deltagerne. Stian i Leadership Weekly er jordnær, enkel å forholde seg til og har fasilitert lederutviklingen på en god måte. Vi har mange ulike roller internt, og etter denne prosessen vil det være enklere å relatere til hverandre, avslutter Skrøder.