Første samling i lederutviklingsnettverk - med engasjerte og ambisiøse deltagere

LederUtviklingsNettverk (LUN) hadde oppstart fredag 27. oktober, og samlet flere engasjerte og ambisiøse deltagere. Det var høy energi i rommet og deltagerne ble kjent ved å diskutere tematikk relevant til deres rolle. Her var det representanter fra selskaper i alle bransjer med spesielt ansvar for lederutvikling i egen virksomhet, og som tydelig har glødende interesse og entusiasme for fagområdet. Den første samlingen av LUN var en suksess og nettverket er nesten helt fullt, men det er fremdeles noen plasser igjen til engasjerte lederutviklere.

Lederutviklingsnettverket ga både faglig utbytte og mulighet til å bli bedre kjent med de andre deltagerne. Deltagerne fikk verdifull inspirasjon, kompetanse og nye relasjoner, som de kan spille videre på i sine egne roller i virksomheten. Samlingen la opp til diskusjon rundt bordene, tid for refleksjon av egen kompetanse og fokusområder, og kunnskapsdeling på tvers av bransjer. Foredrag av Professor Jan Ketil Arnulf sto også på agendaen, og han satt igjen med et positivt inntrykk av LUN.

"Nettverkssamlingen var både hyggelig og informativ. Jeg vil også få gratulere Leadership Weekly med et meningsfylt og godt forberedt initiativ. Nå har jeg sett noen sånne nettverk gjennom årene, og dette virker blant de mer fornuftige. Godt jobba!", sa Jan Ketil Arnulf, professor ved Handelshøyskolen BI.

Et av nøkkelpunktene fra foredraget til Jan Ketil Arnulf var at ledelse er for viktig til å overlate til ledere, og at ledelsesutvikling som fagområde derfor er sentralt i de fleste bedrifter. Ledelse i seg selv er et abstrakt ord, og mest sannsynlig mer enn en betegnelse på et problem enn en oppskrift. Alle var enig at det ikke fantes noen standardløsning og at ledelse har ansvar for resultater uten å vite hvordan man skal komme dit. Vi snakker derfor om lederutvikling ikke lederopplæring. Som ansvarlig for lederutvikling i egen virksomhet, kan det være nyttig å være med i et nettverk av lederutviklere utenfor organisasjonen, der man kan få uavhengig rådgivning og spare tid og ressurser ved å lære av og med andre. Som deltager av LUN kan du dele kunnskap og få sparring i et fortrolig nettverk for ikke-konkurrerende virksomheter.

Deltagerne skisserte selv hvilken tematikk som de ønsket å ta tak i fremover, og som kommer til å prege agendaen til kommende samlinger. Effekten av ulike tiltak og målemetoder var tiltaket deltagerne stemte frem som høyest prioritet, og vil være tema på neste samling 12. januar. Samlingene fremover vil også bestå av en blanding av faglige innlegg fra ressurspersoner, deling av suksesshistorier fra gruppen, casearbeid rundt relevante problemstillinger, fagdiskusjoner og deling av nyttige verktøy, råd og tips.

Leadership Weekly vil arrangere seks LUN samlinger i hvert kalenderår, som gir faglig utvikling, inspirasjon og nye relasjoner. Er det interessant for deg eller noen du kjenner å delta, send en e-post til mats@leadershipweekly.com.