70% ønsker å investere mer i lederutvikling

Vi gjennomfører en undersøkelse som tar for seg læring og utvikling (L&U) i norske virksomheter. Denne undersøkelsen bidrar til å gi en oversikt over hva som skjer i dette segmentet og hvilket fokus virksomheter har og må ha.

Takk til alle som allerede har bidratt, vi har fått inn hundrevis av svar og det har kommet frem mange interessante funn. Vi ønsker derfor å utvide undersøkelsen og søker enda bredere for å få flere gode innspill for å kartlegge trender og muligheter som ligger i det norske arbeidsmarkedet.

Læring og utvikling (L&U) er i konstant endring og utvikling, som blant annet forårsakes av ny teknologi, nye læringsmetoder og økt krav til livslang læring. Det er derfor ingen overraskelse at mange virksomheter har problemer med å finne de rette L&U ressursene for å holde følge med utviklingen og behovet. Undersøkelsen avslører på dette tidspunktet at 70% av deltagerne ønsker å investere mer i lederutvikling. Det kan bety at det ikke er nok fokus på fagområdet i norske virksomheter. Dette ønsker vi å se nærmere på.
— Mats Kristensen, Partner og prosjektansvarlig

Vi ønsker innspill fra deg som er ansvarlig for dette området i din virksomhet. Alle respondenter får innsikt i eget potensiale og innspill til hva som kan/bør gjøres for å effektivisere og fokusere egen kompetanseutvikling. Som deltager i undersøkelsen får du tilgang til fullstendig rapport fra undersøkelsen gratis. Du kan også velge om du ønsker å få en rapport som sammenligner egen skåre med landsgjennomsnittet.

Du deltar i undersøkelsen ved å trykke på knappen under. Omlag 500 norske virksomheter fra både offentlig og privat sektor er invitert til å delta og det tar 8-10 minutter å besvare de 25 spørsmålene.

Takk for at du investerer litt av din tid og deltar på vegne av din virksomhet - og norsk næringsliv. All data behandles konfidensielt!