Leadership Weekly lanserer nyhetsbrevet Leadership Monthly!

Leadership Weekly leverer lederutvikling integrert i egen lederrolle, gjennom en ukentlig læringssyklus som navnet kommer fra. Nå er tiden kommet for å lansere nyhetsbrevet Leadership Monthly for å engasjere alle som er glødende opptatt av lederutvikling.

Vi håper at nyhetsbrevet bidrar til å forklare hvilken effekt dyktig ledelse har på de ansatte og organisasjonen, samt gi innspill og forståelse for hvordan ledelse mest effektivt kan utvikles gjennom både erfaringslæring og andre utviklingstiltak.

Vi vet allerede at dyktige ledere behersker et sett av ferdigheter som de bruker til å påvirke prestasjoner og oppnå felles mål med og gjennom andre. Disse bidrar i vesentlig grad til å forbedre både organisatoriske resultater og lønnsomheten i egen virksomhet, gjennom blant annet å påvirke disse 10 viktige forholdene:

  1. Valg av mål og hvilke strategier man skal velge
  2. Motivasjonen ansatte har for å nå disse målene
  3. Gjensidig tillit og samarbeid mellom ansatte
  4. Organisering og koordinering av aktivitet
  5. Ressurstildeling til aktiviteter og mål
  6. Utviklingen av ansattes ferdigheter og selvtillit
  7. Læring og deling av kunnskap mellom ansatte
  8. Skaffe støtte og eksterne samarbeidspartnere
  9. Sette formelle strukturer og systemer
  10. Ansattes felles antagelser og verdier

(Yukl, 2013)

Et sentralt spørsmål i forskning på lederutvikling er hvordan man kan gjøre ledere i stand til å påvirke disse forholdene mest effektivt? Her er det mange muligheter og det finnes selvsagt både smarte og mindre smarte løsninger. Intensjonen med Leadership Monthly er å rydde litt i det landskapet og gi dere forskning- og erfaringsbaserte innspill på en lettfattelig, inspirerende og inkluderende måte.

Dyktige ledere er definitivt ikke utviklet over natten, og det er heller ingen som er ”den fødte leder”. Det som derimot er tilfelle er at noen har bedre forutsetninger enn andre, på samme måte som at vi alle har forskjellige forutsetninger til å bli en veldig god ti-kamp utøver i friidrett. Ledernes ti disipliner kan gjerne være listen over, og vi vet at ingen blir veldig god i alt dette uten hardt arbeid og forpliktelse over tid. Ikke alle kan bli verdensmester, men alle kan bli bedre. 

“Leadership development is a lifetime journey, not a quick trip”.
— John C. Maxwell

Denne første utgaven av Leadership Monthly, gir en indikasjon på hvordan vi ser for oss nyhetsbrevet fremover, og vil være gjenstand for kontinuerlig utvikling og forbedring. Vi er veldig lydhøre for innspill, tilbakemelding og forslag fra DEG.

Abonnere på nyhetsbrev

Vennligst registrer navn og e-post i feltene under, så får du tilsendt Leadership Monthly - et nyhetsbrev fra og om lederutvikling.