Vær den du vil at andre skal være – ”lead by example”

Det er forsket og spekulert mye i forhold til hva som utgjør en god leder. Mange forskjellige teorier er utviklet og enkelte ganger tenker jeg at ledere kan oppleve det som krevende. Da kan det være godt å vite, at det enkle ofte er det beste – også i denne sammenhengen. Å stå frem som et godt eksempel og vise hvordan det skal gjøres – det er det som er viktigst og som påvirker aller mest. Men er det så enkelt da?

Dette kan muligens høres lett ut og nærmest for enkelt til å være sant, men gang på gang ser vi ledere som feiler på nettopp dette. Alle sakene som har dukket opp i forbindelse med #MeeToo er bare noen av flere eksempler. Det som er sikkert er at enkelte ledere til stadighet bruker argumentasjonen man kanskje fikk erfare som liten: ”Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør”. Det er ofte stor forskjell på det vi kjenner som uttrykt teori og bruksteori, hvilket går ut over ansattes tillit, lojalitet og engasjement. Alvorlige konsekvenser som til syvende og sist går ut over både bedriftskultur og kunden.

Vi ser gjerne denne dynamikken aller klarest i våre egne barn. Dersom man skal få barna til å rydde etter seg, være høflig eller ha gode bordmanerer, så hjelper det lite å snakke om det eller fortelle dem hvordan det skal gjøres. Forelderen må vise dette i egen atferd, så smitter dette over på en langt mer effektiv måte - til tider nærmest uten at man merker at læringen finner sted. Det samme gjelder i arbeidslivet og på alle andre arenaer – forøvrig også i politikken. Mennesker blir i stor grad et resultat av den atferden som ledere representerer, både på godt og vondt.

President Obama uttalte for ikke lenge siden ”you are the change that you seek” og oppfordret dermed til ikke å vente på en annen person, eller et bedre tidspunkt, men heller ta ansvar og ha tillit til at du selv er den personen som kan sette en standard. Her sier han samtidig at ansvaret ikke nødvendigvis ligger hos en formell utpekt leder, men at hvem som helst kan ta denne rollen – å gå foran som et godt eksempel og vise hvordan det skal gjøres.

En annen karismatisk leder med dette fokuset, er en av de mest suksessfulle generalene gjennom tidene, George Patton. Hans mantra var; ”You are always on parade”, og med det setter han fokus på at hvert eneste øyeblikk er en mulighet til å representere organisasjonens verdier og sette standarder for kommende prestasjoner. ”Å hilse på andre hver morgen – betyr noe. Å opptre skikkelig - betyr noe. Å behandle folk med respekt - betyr noe. Å gjøre sitt beste – betyr noe. Å lære av sine feil – betyr noe.” Mange ledere har mye å lære av Patton, og vi skal ikke tenke oss veldig lenge om før vi finner eksempler.

Et av selskapene som har forstått at god kultur starter med lederne, er Norsk Gjenvinning. De søker etter ledere som er rollemodeller og hvor det er forventninger til at lederne viser atferden som virksomhetens verdier har lagt føringer for. Ingrid Bjørndal (Direktør for organisasjonsutvikling og compliance) beskriver det fint: ”Hvis du ikke har ledere som er gode rollemodeller, blir det ikke troverdig og da får det ikke den ønskede effekten”. Norsk Gjenvinning er altså et eksempel på en virksomhet som har tatt inn over seg konklusjonene til Michael Schrage: ”Like It or Not, You Are Always Leading by Example” (Harward Business Review, 2016).

“Lead by example” er også det ambisiøse siktemålet som Leadership Weekly jobber mot hver eneste dag – vår visjon og ledestjerne. Vårt fokus er på utvikling av holdninger og atferd som gjør ledere til tydeligere rollemodeller i egen virksomhet. Vi har en lidenskap for læring og en lidenskap for å prøve hardt, og det er berikende å jobbe med ledere som også har dette i seg. De som virkelig vil lære, de som virkelig vil gi av seg selv og de som virkelig bryr som om egen arbeidsplass – de er spesielt inspirerende og ekstra tydelige eksempler til etterfølgelse.

Når ”lead by example” er siktemålet, så stiller det selvsagt også knalltøffe krav til oss selv og det vi gjør innenfor vårt domene: digital lederutvikling. Det forutsetter en spesielt stor grad av nysgjerrighet og ydmykhet, men kanskje aller viktigst: dyktige samarbeidspartnere som vil det samme som oss. Slike tar vi alltid i mot med åpne armer, for å skape energi og synergi sammen.