Hva kjennetegner Norges Beste Arbeidsplass?

Lederutvikling er en reise mener Hilde Solberg Holm, Head of Learning and Development i SopraSteria. For andre året på rad har konsulentselskapet SopraSteria blitt kåret til Norges beste arbeidsplass av Great Place to Work. Gjennom sine studier av selskaper som gjør det godt i denne kåringen, konkluderer Great Place to Work med at det er tre grunnleggende forhold som skaper en god arbeidsplass; stolthet, trivsel og tillit. SopraSteria har adoptert dette i sin kulturutvikling, hvor «the power of sharing» og delingskultur står sentralt i organisasjonen.

Å bygge samhold og stolthet

Solberg Holm startet i SopraSteria for 15 år siden som senior rådgiver og jobbet på ulike prosjekter hos kunder, før hun i 2008 fikk tilbud om å ta steget videre til HR, kompetanse- og lederutvikling.

Som en konsulentorganisasjon jobber de fleste av SopraSteria sine medarbeidere ute i prosjekter hos kunder, i deres lokaler. Med dette følger flere utfordringer.

”Vi har etablert en rekke ulike møteplasser og aktiviteter for medarbeiderne i våre lokaler, slik at de kan møte hverandre, bli kjent og skape nettverk. Felles for disse er at de skal bidra til at folk trives med kollegaer, deler kompetanse og skaper tilhørighet til selskapet. Interne faggrupper står her sentralt – også når det gjelder lederutvikling. Vi oppfordrer medarbeidere som har lederambisjoner til å bli faggruppeansvarlige. I den rollen får man nyttig erfaring før man tar steget opp som linjeleder, sier Solberg Holm.

Tillitsbasert ledelse er grunnsteinen

Hilde Solberg Holm, Head of Learning and Development, SopraSteria

Hilde Solberg Holm, Head of Learning and Development, SopraSteria

At medarbeidere skal ha tillit til ledelsen er ikke noe som kan vedtas, men noe som bygges gjennom adferd og kommunikasjon. Solberg Holm ser på ledelse som en kollektiv prosess.

”Vi har erfart at alle personlighetstyper, fra den mest introverte til den mest ekstroverte, fra den analytiske til den drivende, kan fylle lederrollen på en god måte ved å bruke sine styrker og ha et utviklingsperspektiv. Derfor har vi fokus på å sette sammen balanserte lederteam - en ledelse sammensatt av ulike personligheter skaper tillit til at ulike perspektiver blir ivaretatt og at alle finner rollemodeller de kan speile seg i. Vår jobb i HR er å bidra til og tilby gode verktøy som setter lederne i stand til å knytte gode bånd til sine medarbeidere. Det viktigeste limet mellom medarbeidere og vår organisasjon er det fagmiljøet du har og den nærmeste lederen din. I en organisasjon som er strukturert som vår, er det viktig at medarbeiderne blir sett, fulgt opp, gitt oppmerksomhet og vist tillit i arbeidshverdagen. Det skaper samhold - og her er nærmeste leder nøkkelen”, sier Solberg Holm.

Power of Sharing – delingskultur i praksis

Delingskulturen står sterkt i SopraSteria. I et konsulentselskap med stor bredde i tjenester og kollektiv kompetanse, har både fysisk- og digital delingskultur blitt en del av hverdagen. Solberg Holm forklarer at «Power of Sharing» handler om å dele det du er god på med andre.

”Vi er opptatt av å gjøre det enkelt å dele erfaringer og utfordringer både fysisk og digitalt. Workplace har for oss blitt en nyttig digital møteplass, hvor informasjonsflyten holdes oppe i en hektisk hverdag. Her fortelles det om prosjekter, nye trender, ros fra kunder, skryt av kollegaer og eksterne presentasjoner. På Workplace kan man få hjelp til å løse faglige utfordringer, og fageksperter knyttes sammen. Når det gjelder delingskultur har også ledere en viktig funksjon; ved selv å være aktive på Workplace stimulerer til ønsket adferd. Vi ønsker at alle våre medarbeidere skal oppleve at det lønner seg å dele kompetanse, og at de er en del av et kompetansemiljø”, sier Solberg Holm.

Å måle seg med de beste

Konsulentbransjen kjennetegnes ofte som konkurransedrevet. Når man selger kompetanse innenfor ulike felt er det viktig å følge med i utviklingen. For å være best, må man måle seg med de beste mener Solberg Holm.

”De siste ti årene har vi hatt fokus på å bygge en bedriftskultur i verdensklasse. Det er et langsiktig, møysommelig arbeid som krever grundig evaluering og justeringer underveis. Mange selskaper måler seg mot tidligere resultater internt, men det er ikke hovedprioritet hos oss. For å bli best, må vi måle oss med de beste, og det var grunnlaget for at vi begynte å jobbe med Great Place to Work. Vi konkurrerer om arbeidstakere med alle type organisasjoner, derfor er det viktig at vi benchmarkes mot de beste, uavhengig av bransje. Det er uinteressant å konkurrere mot oss selv om andre er 20 prosent bedre enn oss. Vi må være like gode som de beste rundt oss for å tiltrekke oss og beholde våre medarbeidere”, sier Solberg Holm.

«Holde flokken samlet»

Med årlig vekst i antall medarbeidere på mellom 10 - 20 % og mer enn 1600 medarbeidere per dags dato, er det en utfordring for SopraSteria å «holde flokken samlet». Solberg Holm sier at det viktigste fokuset fremover er å pleie og videreutvikle delingskulturen i selskapet.

«Vi må i enda større grad enn tidligere fokusere på å skape de små, tette miljøene hvor folk kan føle at de blir sett og føle tilhørighet, vennskap og nærhet, og ikke forsvinne i mengden av antall ansatte. Vi må greie å gi våre medarbeidere en følelse av å være en del av en liten, verdifull flokk med mye frihet og stort ansvar, samtidig som de kan hente ut fordelene ved å være en del av en stor organisasjon med mye kompetanse», avslutter Solberg Holm.