Ny runde to med digitalt lederutviklingsprogram

Stanley Security AS har gjennomført et digitalt lederutviklingsprogram med 12 moduler over seks måneder, utviklet og fasilitert av Leadership Weekly. Internt ble det delt opp to grupper, en gruppe basert i Oslo som fulgte programmet fysisk og en gruppe bestående av ledere fra forskjellige lokasjoner i Norge som fulgte programmet i et digitalt klasserom. Stanley Security ser allerede synlige resultater fra lederutviklingen i daglig drift, og kjører derfor i gang runde to med mellomledere rundt om i landet.

Knut Erik Melstrøm, Driftsdirektør, Stanley Security AS.

Knut Erik Melstrøm, Driftsdirektør, Stanley Security AS.

-       Et digitalt utviklingsløp kan kanskje oppleves teoretisk med mindre personlig oppfølging, men det er langt ifra opplevelsen våre ansatte hadde. Tilbakemeldingene på det digitale klasserommet har vært veldig bra, og jeg tror at alle deltagerne har erfart det som en god opplevelse. Det har ikke vært noen kommentarer på at man savner den fysiske tilstedeværelsen, så vi tolker det som at det digitale klasserommet har vært en suksess, sier Knut Erik Melstrøm.

I utviklingsløpet møtes deltagerne annenhver uke hvor hver og en i forkant får en oppgave som skal gjennomfører til neste samling. Målet er at deltagerne får tid til refleksjon og aktiv utprøving som en del av læringen. Oppgavene kan innebære alt fra å ta i bruk et nytt lederverktøy, ta en ny tilnærming til en utfordring eller prøve ut ny metodikk som man går igjennom uken i forveien. Deretter deler man av sine erfaringer med gruppen, og har mulighet til å tilpasse og lære av egne og andres erfaringer underveis. Et lengre utviklingsløp med hyppig oppfølging som oppfordrer til sparring skiller Leadership Weekly sitt program fra tradisjonell lederutvikling, hvor målet er en varig forbedret lederadferd. 

-       Vi opplevde programmet som praktisk og gjennomførbart, og at det satt undervisningen i kontakt med hverdagen til lederne. I løpet av 14 dager treffer du mest sannsynlig på en situasjon hvor den modulen du nettopp har vært gjennom har sin praktiske anvendelse. Hver og en modul var derfor nyttig i å trekke frem aspekter ved ledelse som deltagerne kunne kjenne seg igjen i. I Stanley har vi en praktisk og operativ tilnærming til lederskap, og en erfaringsbasert tilnærmelse fungerer derfor best for oss. Lederutviklingen gir resultater med en gang, uten at det er et stort pensum som skal gjennomgås. Hvis du følger de 12 modulene i programmet, har du en god plattform og forutsetning for å bli en bedre leder, sier Melstrøm.

HR-direktør i Stanley Security, Lisbeth Holm-Knapstad, begrunner behovet for lederutvikling med at mange av lederne internt har jobbet seg opp i selskapet og har fått større lederansvar uten at de har noen formell lederutdannelse. Det har vært et ønske fra disse lederne å følge et program som gir trygget, selvtillit og kompetanse i egen lederrolle, og for å ta fatt på de utfordringene som Stanley Security har i årene fremover. Stanley Security har også store vekstambisjoner og trengte å styrke lederkompetansen for å nå de vekstmålene som er satt.

Lisbeth Holm-Knapstad, HR-direktør, Stanley Security

Lisbeth Holm-Knapstad, HR-direktør, Stanley Security

-       Leadership Weekly har gjort en veldig god jobb ved å skape engasjement, inspirere deltagerne og å holde i trådene gjennom hele løpet. Vi er et operativt selskap med hektiske timeplaner med både reisetid og uforutsette situasjoner. Leadership Weekly har vært fleksible i henhold til dette og har satt opp en-til-en sesjoner når det har vært nødvendig slik at alle er på samme nivå før neste modul gjennomgås. Det har vært en tett dialog underveis i programmet. Samarbeidet med Leadership Weekly har vært bra og profesjonelt, og det er derfor vi nå kjører i gang runde to med digital lederutvikling med mellomledere rundt om i landet. Lederne som nå skal påbegynne lederutviklingen, har større forventninger og er positivt innstilt etter tilbakemelding og samtaler med ledere internt som allerede har gjennomført programmet. De gleder seg til å komme i gang!, sier Holm-Knapstad.

Tilbakemeldingen fra deltagerne underveis og etter endt utviklingsløp har vært utelukkende positiv. Resultatene fra lederutviklingen er allerede synlig i daglig drift. 

-       Flere melder tilbake at de for eksempel er tryggere på å ta de vanskelige samtalene. Samtaler de kanskje ville unngått eller ikke gjennomført tidligere, ser de nå verdien av å utføre på en god måte. Selvtilliten blant lederne har økt når de har fått praktiske verktøy til å håndtere situasjoner, være mer tilstede og gjøre gode prioriteringer i hverdagen. Jeg opplever rett og slett at programmet har gjort lederne tryggere på seg selv i egen lederrolle, avslutter Holm-Knapstad.


Abonner på Leadership Monthly

Leadership Monthly er et nyttig og inspirerende nyhetsbrev om ledelse og lederutvikling. Dersom du har et glødende engasjement for dette tema, så anbefaler vi deg om å registrere deg som abonnent. Da vil du fortløpende få siste utgave av Leadership Monthly GRATIS til din e-post på publiseringsdato.