Hvordan bli en fantastisk leder?

-Hvis du virkelig vil lykkes, sats på det du har lidenskap for - stol på hjertet og du vil oppnå suksess,  sa CEO, produsent og forlegger Oprah Winfrey i en tale til studentene på Standford.  I årevis har lidenskap blitt sett på som det avgjørende for å få ekstraordinære resultater som leder, men forskningen viser at det ikke er nok. Minst like viktig er det at lederen opplever at jobben hun gjøre er meningsfull for andre og at hun drar nytte av egne styrker og talent.

Foredragsholdere og opinionsledere verden over har argumentert i årevis for at lidenskap er det avgjørende for å lykkes og prestere ekstraordinære resultater. Morten T Hansen understøtter dette i sin innsiktsfulle og bestselgende bok «Great at Work» som kom ut tidligere i år. Der drar han også frem et annet aspekt med utgangspunkt i egen forskning: lederen må også oppleve en dypere mening bak det lederen holder på med, et personlig formål, en god hensikt  - for å få den energien som skal til for virkelig å prestere bra.

Lidenskapen kommer gjerne fra følelsen av mestring, selve oppgavene, de kreative mulighetene, relasjonene i miljøet og utviklingsmulighetene lederen opplever. Opplevelsen av en dypere mening kommer derimot ikke fra hvordan hun leverer, men fra det lederen finner personlig meningsfylt. Lederen bør altså både gjøre det lederen elsker og det som hun eller han selv føler at bidrar med noe meningsfylt for andre. Det er denne kombinasjonen som Hansen har funnet ut at gir den kraftfulle energien som skal til for at man som leder makter å jobbe smartere og mer effektivt enn andre ledere!

«Lederen bør være opptatt av både hva verden kan gi til en selv, og samtidig være opptatt av hva en selv kan gi til verden.»
— Morten T Hansen

Selv pleier jeg å sammenligne ledere med utøvere i mangekamp, hvor man må beherske mange forskjellige disipliner for å levere i verdensklasse. Det er ikke nok at toppidrettutøveren er god i kulestøt, hun må også takle høydehopp og mellomdistanseløp for å kunne hevde seg. De beste er jevnt over gode i alle disiplinene, samtidig som at de er spesielt dyktig i enkelte av dem. Alle kan bli bedre i mangekamp, spesielt de som trener hardt, systematisk og på en bedre måte enn andre. Slik er det også for ledere som konkurrerer i disipliner som for eksempel «inspirasjonsevne», «relasjonsbygging» og «coaching».

Ikke alle kan bli verdensmestre - uansett hvor mye lidenskap og dypere mening man måtte oppleve i det daglige. Til det trengs det i tillegg et solid fundament og spesielt gode forutsetninger - ett ledertalent. Det er gitte evner som en leder bør ha, hevder Martinsen og Glasøe i boken «Livet som leder» (2013), og det er disse fem hovedegenskapene som kjennetegner de virkelig effektive lederne i Norge:

  1. Tåler press og stress i jobben.

  2. Tar initiativ og er en tydelig og dyktig formidler

  3. Er nytenkende, nysgjerrig og visjonær.

  4. Støtter, imøtekommer og inkluderer medarbeidere.

  5. Setter mål, er grundig og følger opp.

Basert på dette vil vi argumentere for at ledere som har lidenskap, et personlig ønske om å bidra med noe meningsfylt og et talent knyttet til dette - vil være de som lykkes best i lederrollen. Ut fra «Livet som leder» kan vi oppsummere at dyktige ledere gjerne kjennetegnes ved å ha høy grad av følelsesmessig stabilitet, de er utadvendte, åpne, omgjengelige og planmessige.

Lederlandskapet kan altså være både komplekst og krevende, og det er kun unntaksvis at lederer virkelig er ekstraordinære i måten de håndterer sine ansatte og får virksomheten til å prestere bedre enn dyktige konkurrenter. Kjenner du deg igjen og opplever at de fem kjennetegnene treffer din lidenskap og ditt talent, samt at slik "lederpraksis" gir en opplevelse av dypere mening for deg i din virksomhet? I så fall kan du gjøre lurt i å satse (videre) på en lederkarriere!