Unilabs ser verdien av relasjonsbygging i lederutviklingen

Unilabs Norge AS hadde behov for å øke fokuset på lederutvikling internt – da ble løsningen lederutviklingsplattformen til Leadership Weekly. Med et digitalt utviklingsløp skreddersydd til virksomheten, har Unilabs spart verdifull tid, kostnader knyttet til reisevirksomhet, og miljøet. Lederutviklingen har bidratt til å bygge sterke relasjoner mellom lederne. I evalueringen ved endt utviklingsløp svarte alle deltagerne at de var enige i at innholdet har vært relevant for egen lederrolle, og at programmet har gitt ny og forbedret lederkompetanse som anvendes i det daglige. Refleksjon rundt eget lederskap blant deltagerne fra Unilabs har også økt i følge evalueringen og tilbakemeldinger.

Berit Lobben, HR Direktør, Unilabs

Berit Lobben, HR Direktør, Unilabs

Første fysiske samling fungerte som kick-off for de følgende seminarene. De nettbaserte møtene foregikk rutinemessig annenhver uke i 90 minutter, i tillegg til fysiske samlinger midtveis og avslutningsvis. Berit Lobben er HR-direktør i Unilabs, og forteller om bakgrunnen for hvorfor de valgte å gjennomføre lederutviklingsprogrammet til Leadership Weekly.

-       Funn fra en intern undersøkelse synliggjorde et behov for  lederutvikling. Som HR-direktør ønsket jeg dermed å tilby et program flest mulig kunne delta på, og en digital løsning passet godt for oss. Det var en stor verdi at ledere fra hele Norge gjennomførte det samme programmet, sier Lobben.

Fredrik Paulsen var en av deltagerne, og som Lobben påpeker også han fordelene ved oppfølging på nett. Mange i lederposisjoner er vant til å bruke videosamtaler og Skype-møter i arbeidslivet, dermed opplevdes den digitale lederutviklingsplattformen til Leadership Weekly praktisk og enkel.

-       Man får bryne seg på reelle ledersituasjoner og man lærer ulike verktøy for å håndtere lederstillingen. Hvilke verktøy som passer hver enkelt, eller som er nyttige å ta med videre, vil variere ut ifra personlig erfaring. Enkelte har kanskje tilegnet seg lignende kunnskap tidligere i karrieren, mens andre som ikke sitter på den samme erfaringen, ønsker å ta med seg mest mulig videre i hverdagen. Jeg opplever at det var viktig å sette lederutviklingsfaget på agendaen i Unilabs. Personlig har jeg blitt mer bevisst på hvordan man utfører ledergjerninger, og hvordan man bruker strategisk kommunikasjon for å oppnå konkrete målsetninger, sier Paulsen.

Fredrik Paulsen, Instituttsjef i Tønsberg og regionsjef for Region Sør, Unilabs

Fredrik Paulsen, Instituttsjef i Tønsberg og regionsjef for Region Sør, Unilabs

Paulsen har selv vært ansatt som leder og regionssjef i underkant av ett år, og trekker frem relasjonsbygging som et av de viktigste momentene han lærte på kurset. Innsikt i kommunikasjon og strategi, sette konkrete mål, og å sparre med andre i forbindelse med utfordringer man støter på i en lederposisjon, var også viktige lærdommer .

Én av fordelene ved at programmet hovedsakelig foregikk over nett, var at flere ledere fikk muligheten til å delta. Lederne i Unilabs er spredt utover landet, og med nettbasert oppfølging var terskelen lavere. Det er tidsbesparende og økonomisk når reise og opphold er to faktorer som utelukkes.

-       Mange lederutviklingsprogrammer foregår over få og intense dager. Kombinasjonen av fysiske samlinger og tett nettbasert oppfølging fører til mer kontinuitet. Deltakerne får tatt opp aktuelle utfordringer de støter på underveis, og dessuten tilegner hjernen seg kunnskap bedre over tid. Her var det rom for å ta i bruk de praktiske verktøyene man lærer seg, og man får øvd seg i arbeidslivet underveis i programmet. Desto fortere man tar i bruk verktøyene, desto bedre blir man på å bruke dem i aktuelle situasjoner, sier Lobben.

At man ble tildelt en læringsmakker som man kan dele erfaringer og sparre med, har gjort det enklere for lederne å veilede hverandre ved siden av undervisningen. Det har også bedret relasjonene lederne imellom. En makker minner hverandre på å ta i bruk de praktiske verktøyene, og bidrar til at kunnskapen sitter etter at programmet er gjennomført. Lobben forteller videre at lederne jobber bedre sammen som en gruppe etter lederutviklingsprogrammet. De bidrar i langt større grad for hverandre, og samarbeider på et høyere nivå enn tidligere.