Forskningsprosjektet: Ås Kommune oppnår resultater

12 ledere i Ås Kommune deltar i et forskningsprosjekt i regi av Leadership Weekly. Forskningsprosjektet: Lederutvikling på digitale flater sitt hovedmål er å bidra til økt kunnskap om hvordan nettbaserte studieformat/fleksible løsninger kan fremme læring i arbeidslivet.

Trine Tønnessen Heir er rektor på Brønnerud skole i Ås Kommune. Med lederansvar for lærere, foreldre og elever har hun en hektisk hverdag hvor tiden noen ganger ikke strekker til. Gjennom forskningsprosjektet til Leadership Weekly har Tønnessen Heir gjennomgått ledermoduler som har hjulpet henne til å prioritere bedre, ha fokus på positivitet, og å bli mer tilgjengelig for alle. 

Hvordan har lederprogrammet påvirket prosesser internt?

-       Lederprogrammet fra Leadership Weekly går hånd i hånd med andre prosesser vi gjennomgår internt, og ruster oss til arbeidet med PALS fremover. Det er så mange lederprogrammer som har hovedfokus på resultater. Det jeg liker best med Leadership Weekly sitt program er at det er fokus på hvordan jeg kan bli en god leder for mine medarbeidere. Å skape et positivt bilde og inntrykk av hva vi sammen får til er gjennomgående både i PALS og lederprogrammet. PALS er et forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever, og da er det fint når vi også har fokus på hva vi voksne gjør som er positivt. Det er veldig givende

Trine Tønnesen Heir, Rektor, Brønnerud skole

Trine Tønnesen Heir, Rektor, Brønnerud skole

Har du begynt å gjøre noe annerledes etter du har gjennomgått lederprogrammet?

-       Jeg har blitt bevisst på at jeg må delegere og gi andre mer ansvar. Isteden for å gjøre alt selv, må man gi tillit, autoritet og la andre gjøre oppgavene. Lederprogrammet har lært meg å bruke tid på å finne ut hva som er viktig og haster, og jeg prioriterer min arbeidshverdag ut i fra det. Jeg har rett og slett lært meg å jobbe smartere og jeg har fått flere nye verktøy å spille på. Leadership Weekly har god kjennskap til digitale hjelpemidler i arbeidshverdagen som vi blir oppfordret til å laste ned og ta i bruk. Dette har endret hvordan jeg jobber og prioriterer arbeidsoppgaver.

Hvordan har de andre deltagerne bidratt til din lederutvikling?

-       Jeg lærer mye i samtaler med min makker. Det har vært fint å snakke med noen du ikke kjenner på forhånd, men som jobber med mye av det samme. Jeg lærer også mye av de andre deltagerne. Vi får oppgaver på samlingene som vi skal gjøre til neste møte, og det er spennende å høre hvordan andre har løst oppgavene. Det er svært nyttig å høre om andres erfaringer, og man kan ta med seg dette i egen rolle. Utenfor den formelle treningen, har vi også blitt oppfordret av Leadership Weekly til å ta kontakt med andre deltagere som for eksempel er i en situasjon som man selv har mye erfaring med fra tidligere. Det har knyttet gruppen tettere sammen.

Hvordan er det å gjennomføre et digitalt utviklingsopplegg?

-       Når man sitter over nettet er det kanskje litt mer ufarlig å dele sine erfaringer med andre. Det gjør at gruppen er åpen og at vi enklere kan lære av hverandre. I tillegg er det rett og slett lettere å få det til. Læringen foregår på min egen arbeidsplass uten at jeg trenger å bruke tid på å forflytte meg. Det er integrert i min egen arbeidshverdag, noe som har bidratt til økt fokus og læring.

Hvordan er det å delta i et program som er så tett på din hverdag?

-       Det gir meg både inspirasjon og bekreftelse på at det jeg gjør er riktig, og heldigvis er det fortsatt mye jeg har å lære. Lærere er jo ledere selv og vil gjøre ting på sin måte, da kan det noen ganger være utfordrende å lede. Derfor er det så bra å snakke med andre ledere som opplever det samme. Fokuset mitt er å bli en bedre leder ovenfor mine medarbeidere, og jeg er veldig fornøyd med at jeg sa ja til å bli med på dette!

Hvilke tanker gjør du rundt det å ha et program som varer over tid?

-       Endring tar tid, og det fungerer derfor bedre med kortere samlinger i et lengre utviklingsløp. Når man blir fulgt opp over tid står man også mer til ansvar for å gjennomføre endringene.