Bedre ledelse gir økt salg

Kontinuerlig utvikling og bevisstgjøring av ledere er en viktig faktor for å øke salget i retail. Erfaring viser at sterke ledere som presterer gir mer fornøyde ansatte, noe som påvirker kundetilfredshet, salg og resultat.

Behovsavdekking

Lederutviklingsprogram som støtter bedriftens behov og som gir lederne relevant utvikling bidrar til vekst. Det er derfor viktig å avdekke hva lederne trenger av trening og verktøy for å prestere i sin rolle og bli bedre ledere for sine team.

Hva bedriften definerer som behov kan være noe annet enn hva lederne selv definerer som behov, og man bør ta hensyn til begge parter for å utvikle et lederutviklingsprogram som motiverer og skaper resultater.

Man har i retail flere parametere for å måle resultat; omsetning, fortjeneste, fornøyde kunder, mersalg mm.

Utvikling som dekker en leders forståelse av hva som skaper en prestasjonskultur, hvilke verktøy og egenskaper man kan bruke for å skape motivasjon og engasjement, bør ligge i bunnen for et lederutviklingsprogram i denne bransjen.

Utviklingsprosessen

En grundig prosjektering av hva, hvorfor og hvordan er vesentlig for å lykkes med et lederutviklingsprogram. Best resultat får man når man fokuserer på en kombinasjon av teori, praksis og evaluering (70/20/10 modellen), hvor læringen hovedsakelig foregår når lederen får praktisert sin nye kunnskap med sitt team.

Trening og utvikling som foregår over en lengre periode gir ofte bedre resultat og opprettholder lederens engasjement for egen utvikling. Kombinasjonen av tydelige modeller og digitale verktøy, bidrar til bevisstgjøring og forbedringer i en hektisk hverdag. Det vil også være enkelt å måle hver leders engasjement rundt sin egen utvikling og kan brukes i en tilbakemeldingsprosess.

Regelmessige tilbakemeldinger

Stine Melfald , Leder- og organisasjonsutvikler

Stine Melfald, Leder- og organisasjonsutvikler

Tid er ofte en utfordring i retail, og derfor er det lett å utsette et av de viktigste verktøyene man faktisk har. Regelmessig oppfølging og evaluering, hvor fokuset er tilbakemeldinger på prestasjoner og veien videre, er helt klart en viktig faktor for lønnsom drift.

Behovet for selvevaluering og oppfølging er vesentlig for at lederen skal få verdifull læring i en utviklingsprosess. Det kreves strukturert oppfølging i en periode og resultatene vil komme raskere om man setter målbare mål.

Vær en synlig og engasjert leder

Med over 20 års erfaring fra retail, har jeg tatt med meg erfaringene inn i egen konsulentvirksomhet og som bidragsyter til den digitale lederplattformen til Leadership Weekly. Hvis det er ett råd jeg kan komme med, er det å være en synlig og engasjert leder.

En dyktig leder går foran som et godt eksempel og stiller like høye krav til seg selv som sine ansatte. Hun tar seg tid til å se hvilke behov de ansatte har, gi tilbakemelding og engasjere seg i de ansatte sin hverdag. En engasjert leder har tid til samtaler om trivsel, hvordan hverdagen skal bli bedre og ønsker velkommen diskusjon om hvordan virksomheten kan bli bedre.