Med god kultur kommer mye annet av seg selv

- Uansett bransje: mennesker er mennesker, og mennesker har forholdsvis like behov. Kari Skybak har lang fartstid innenfor HR og HR-ledelse. Hun har jobbet i flere ulike bransjer og selskaper, noe som har gitt henne en solid forståelse for hvor mye kultur betyr for et selskap for å oppnå gode resultater.

Bygge kultur og lederkvaliteter

Akkurat som alle virksomheter er ulike, er også organisasjonsutfordringene en møter ulike. Problematikken kan ligge i at man har for høy turn-over, for høyt sykefravær, misnøye, lav motivasjon eller for lav tillit til ledelsen. Uavhengig av situasjonen man står i vil det sannsynligvis kreve endring.

Uansett problemstilling i de virksomhetene jeg har vært inne i, har løsningen alltid handlet om å utvikle virksomhetens kultur og å utvikle lederkvaliteter. Noe som absolutt har gitt resultater
— Kari Skybak

For Skybak er det avgjørende å ha et langsiktig og helhetlig perspektiv. Langsiktig fordi det tar tid å utvikle kultur og holdninger, og helhetlig fordi mange prosesser i praksis henger sammen. Etter å ha gjennomført en god analyse bør man definere hva man ønsker å oppnå, og utvikle en plan med konkrete tiltak. Deretter må man jobbe strukturert og systematisk over tid for å oppnå målene.

Ulikt forhold til kultur

Skybak har erfart at ledere har ulikt forhold til betydningen av kultur i bedriften, og viktigheten av kultur for å oppnå resultater og utvikle arbeidsmiljøet.

”For mange ledere er det en selvfølge at man må satse på å bygge ønsket kultur. De vet at dersom man legger vekt på bedriftskulturen, så kan mye annet komme som en effekt av dette. Ta Stordalen for eksempel, som snakker om at «Culture is King!». Hotellrommene til Choice er ganske like andre hotellrom, og prisene er de samme. Hvorfor vinner de da så mange priser? Det er åpenbart at det er servicen med menneskene og kulturen i sentrum som utgjør forskjellen”.

Kari Skybak , Kultur- og organisasjonsutvikler

Kari Skybak, Kultur- og organisasjonsutvikler

Om en annen type lederskap, trekker hun frem den lederen som ikke har et så bevisst forhold til kultur. Den lederen som ikke helt forstår hvordan kultur utvikles og vedlikeholdes, og som kanskje ikke synes det er så viktig. Lederen som tenker at kultur kommer av seg selv.

”I realiteten handler godt organisasjonsarbeid om «big business». I Norge er personalkostnadene en vesentlig del av utgiftene til en bedrift, derfor er det viktig at man utnytter potensialet i hver enkelt ansatt gjennom å sørge for at det er givende å gå på jobb. Et av kjennetegnene på en god kultur er engasjerte medarbeidere som er opptatt av å prestere; noe som uten tvil påvirker resultatene. Det handler ikke bare om å prestere, men å prestere med glede!”.

Kulturen er basert på verdier

Skybak forklarer at det kan være en vanskelig oppgave å sørge for at alle føler seg som en del av en felles bedriftskultur. Særlig dersom et selskap er oppdelt i forskjellige enheter eller fordelt over ulike steder geografisk med ulike ledere. Nettopp derfor er det viktig å definere hva som skal kjennetegne virksomheten og medarbeiderne.

”Med utgangspunkt i felles mål, verdier og en tydelig beskrivelse på hva som skal kjennetegne kulturen og arbeidsmiljøet har man et grunnlag for utvikling av felleskap. For å lykkes må man sikre at ledere etterlever verdiene i praksis gjennom måten de leder på. Dersom ledelsen i et selskap sier at de skal være transparente, og opplever selv at de er det, hjelper det lite dersom medarbeiderne ikke oppfatter dem som tydelige og åpne. Da har man ikke den kulturen man ønsker å ha, eller tror man har”.

Hun poengterer også at det er viktig å få tak i de rette menneskene. Derfor er det avgjørende å ha gode rekrutteringsprosesser og ansette nye medarbeidere som etterlever verdiene til selskapet. Med andre ord, verdibasert rekruttering.

”Vil man at bedriften skal ha tydelige kjennetegn, må det være et samsvar mellom hva kundene opplever og hvordan man opptrer. Dette gjelder i alle ledd av organisasjonen. Igjen handler det om at ledelsen i selskapet tar et tydelig ansvar for å skape god kultur i bedriften”, avslutter Skybak