Vi tar pulsen på Leadership Weekly

Sommerferien nærmer seg med stormskritt og det er tid for en pulsavmåling. Ikke bare for våre kunder, men også internt må vi noen ganger stoppe opp, klappe oss selv på skulderen og feire de suksessene første halvår av 2019 har bydd på.

Vi kan se på hva vi har oppnådd med ulike perspektiver, og salg, utvikling og leveranse viktige stikkord for tiden i Leadership Weekly.

Salg

Vi har fått en lang rekke nye og spennende kunder, samtidig som at vi har beholdt de vi hadde fra før. Med dette har vi også fått erfaring med å levere lederutvikling til mange sektorer og bidrar til å gi oss svært nyttige erfaringer. Det at store internasjonale konsern velger utviklingsløp hos oss er et signal på at vi gjør noe riktig, og fordelene med vår ledertrening viser seg å være verdifull i alle sektorer vi har vært i så langt. Det være seg bank & forsikring, bygg & anlegg, konsulent & rådgivning, helse & farmasi og senest nå innen olje & energi og fiske & havbruk. Dette gjør det i sin tur langt enklere å bygge tillit, redusere usikkerhet og forklare nytteverdi i salgsprosesser. Det er en stor fordel for oss fremover!

Utvikling

Forskningsprosjektet fra 2018 har vakt oppsikt i lederutviklingsbransjen. Engasjementet var stort da vi presenterte forskningsprosjektet til nærmere 100 ledelse-entusiaster i våre kontorer på Aker brygge i februar. Forskningen ble omtalt som enestående i internasjonal sammenheng og viser at teknologi-basert lederutvikling ikke bare kan gi bedre resultater, men at det også koster mindre. Det er tidsbesparende og er mer miljøvennlig, fordi lederne ikke må reise noe sted for å komme på seminar og trene på lederferdigheter. Forskingsprosjektet var videre et tema på Lederutviklingskonferansen i regi av HR Norge nå 12.juni, hvor Live Leer, som er HR-sjef lederutvikling i Storebrand, fortalte om sine erfaringer med sitt digitale lederutviklingstilbud «Storebrand Leadership Weekly».

Vi gjorde oss 12 viktige erfaringer, utover det sentrale å dokumentere målbar fremgang i observerbar ledeatferd, og disse erfaringene tar vi med oss inn i dagens og fremtidens lederutvikling hos oss. Det er flere bedrifter som ønsker å fortsette og forsterke sin investering i vår ledertrening, og samtidig er det helt nye aktører som kommer til. Alle kjennetegnes av at de virkelig har ambisjoner for lederutviklingen i egen virksomhet, og at de dermed ofte ønsker å kombinere kontinuerlig lederutvikling med bedre leveranser og resultater. Dette er vi i Leadeership Weekly veldig stolte av og sammen gjør vi hverandre bedre.

Leveranse

Leadership Weekly har tro på at ledertrening er noe som alltid vil gi effekt og verdi, både for en leder og for en virksomhet. Nærmest uansett utgangspunkt og ferdighetsnivå, så lenge motivasjonen og rammebetingelsene er på plass, så vil vi observere fremgang. Derfor tilbyr vi i flere og flere prosesser nå kontinuerlig ledertrening i en års-syklus, med tilpasset innhold, form og intensitet. Ledertrening er altså ikke noe du er «på» eller «av», men det er snarere en integrert og naturlig del av lederhverdagen - alltid. Lederen som ønsker å bli best, må også trene og øve best. Der vil Leadership Weekly utgjøre en forskjell i dag - og i morgen.

De siste 6 månedene har vi utvidet porteføljen og tilbyr nå tilpassede lederutviklingsprogram i hele «Leadership Pipeline», herunder de som; -leder seg selv, -leder andre, -leder ledere, -leder funksjoner og -leder forretning. Også svært effektiv innkjøring (onboarding) av ledere på forskjellig nivå og ledergruppeutvikling i samarbeid med Bang & Midelfart.

Mats Kristensen, Managing Partner og ledertrener.  LinkedIn profil

Mats Kristensen, Managing Partner og ledertrener. LinkedIn profil

Teknologibruk er ikke noe mål i seg selv for oss, men brukes kun som et virkemiddel for å få økt effekt. Her har vi gjort oss mange erfaringer gjennom den siste tiden og pulsmålinger på ledelse vil gi treningen best sekundering og dermed også best utbytte. Vi er også nysgjerrige på hvordan gamification vil kunne forsterke utviklingsprosesser og intensiverer derfor samarbeidet med Attensi.

Avslutning

Få i lederutviklingsbransjen våger å garantere for resultater av sine tjenester. Mest av alt fordi det er vanskelig å måle og dokumentere, men trolig også av andre årsaker. Leadership Weekly ønsker derimot å garantere for fremgang i lederatferd fordi vi selv er overbevist over kvaliteten i våre tjenester og hva vi klarer å oppnå.

Gitt at du ønsker å forbedre lederferdigheter ytterligere og derigjennom øke lønnsomheten i egen virksomhet, så kan vi sannsynligvis hjelpe deg! Bare ta kontakt for en prat på telefon eller over en kopp kaffe, så finner vi en tid og anledning som passer.

God sommer!

Hilsen oss i Leadership Weekly

ANNONSE

ANNONSE