Sensitivitet – En skjult styrke hos medarbeidere og ledere

15 til 20 % av befolknin­gen har et ekstra fintfølende nervesystem. Det er helt naturlig både hos dyr og mennesker at noen har denne evnen til å forstå det som ikke er helt opplagt. De som holder gruppa litt igjen og aner farer. Det gjør oss som gruppe sterkere. Sensitivitet er en sterk begavelse, som dessverre alt for ofte kan bli sett på som en svakhet. Sensitivt begavede medarbeidere og ledere har en sterk utfyl­lende funksjon til de øvrige medarbeidere i selskapet. Personlig ser jeg nå at dette karaktertrekket har vært min ubevisste styrke som leder og i etablering av selskap.

Det blir derfor ekstra viktig å utnytte dette som den styrke karaktertrekket faktisk er, samt utarbeide gode strategier for å håndtere utfordring med overstimulering. Her følger noen enkle innspill for både ledere og medarbeidere:

Den sensitive leder

Ledere med en spesiell sensitivitet har i liten grad blitt omtalt som en sterk ressurs i virksomheten. Ledere med en annen profil enn hva som tradisjonelt kjennetegner ledere, kan skape ekstra god dynamikk og vitalisering.

For det første er dette en leder som tar til seg tre til fem ganger flere inntrykk. Dermed er det en leder som er spesielt dyktig til å få med seg nyanser og samspill mellom mennesker, som er god til å fornemme stemninger og kan ha unik evne til å lede med en dypere intuisjon; en form for sosial sensitivitet som fungerer som en sjette sans og en indre GPS. En slik leder behøver imidlertid ikke ha noe spesielt ønske om å være leder, men når vedkommende får rollen, ønsker han/hun å lede i nært samspill med sine medarbeidere.

Leder med spesielt gode evner til å skape samhold

Ofte er den sensitive en rolig leder siden 70 % av dem med karaktertrekket også er introverte. Rollen som rådgiver kan de trives spesielt godt med. Meget sterkt indre liv, kreativitet og fantasi er andre typiske kjennetegn. Evner som kan komme tydelig frem når det er behov for nye løsninger. Likevel kan nok en slik leder foretrekke å holde litt igjen og «tenke på det» før man tar beslutninger. En leder som den amerikanske presidenten Abraham Lincoln, var en typisk høysensitiv leder. I et lederteam vil vedkommende kunne balansere gruppen på en god måte og fungere som et godt "lim" i teamet.

En sterk motivator!

En sensitiv leder trives med å jobbe ut fra en dypere mening, ofte med sterke forankringer i verdier. Når en slik leder virkelig brenner for sitt arbeid, som vedkommende kan være avhengig av å gjøre, kan dette bli en meget sterk og karismatisk leder som overrasker omgivelsene med indre glød og engasjement.

Råd og tips for sensitive medarbeidere for å trives og lykkes i arbeidslivet

 1. Utfør arbeid som du kjenner du virkelig brenner for og som gir deg dypere mening.

 2. Få aksept for å gjøre jobben på din måte.

 3. I medarbeidersamtale med din leder har jeg god erfaring med at gode samtaler om to til tre spesielle ønsker kan være bra, samt avklaring av forventninger. Det kan være:

  1. Mulighet for eget kontor/stillerom i perioder for å kunne jobbe uforstyrret.

  2. Forklare at du er et ja-menneske som nok kan trenge litt hjelp til å sette grenser og ikke ta på deg for mye.

  3. Behov for perioder med fleksibilitet og frihet.

 4. Prøv å unngå arbeidsplasser hvor kontroll og byråkrati dreper muligheter for å ta eget initiativ.

 5. Miljø preget av tillit og takknemlighet vil få en sterkt sensitiv medarbeider til å blomstre.

 6. Velg dine kamper. Konflikter tapper sterkt sensitive medarbeidere kraftig selv om vi        kan «stå i det», når vi kjemper for våre verdier.

Disse punktene vil være relevante for de fleste medarbeidere, men kan nok være spesielt viktig for de av oss som er særlig sensitive.

Den sensitive medarbeideren

Ledere som har det travelt og er svært resultatorienterte, kan ha behov for nære medarbeidere som er mindre selvhevdende og som drives av godvilje og idealisme. De er ofte stille og rolige, og liker ikke å kreve. De misliker å skulle for­handle om lønn, men setter stor pris på å bli verdsatt.

Det å bli satt pris på og bli bekreftet gjennom rett lønn og bonu­ser er viktigere enn beløpet, men det bør være rettferdig. Alle skal behandles rettferdig og med respekt. Hvis de opplever urettferdighet og beslutninger som går på tvers av deres verdi­grunnlag, kan særlig sensitive medarbeidere reagere med sinne. Den stille og rolige medarbeideren vil kunne overraske sine omgivel­ser med en helt annen væremåte når metningspunktet er nådd.

Gi rom til dine sensitive medarbeidere og bli belønnet

Høysensitive medarbeidere har ofte en indre kreativitet og er sterkt kvalitetssøkende, en kombinasjon som gjør at de kan trenge tid på å lykkes fullt ut. Når de først lykkes på jobben, kan de overraske omgivelsene. Humoristisk sans, store evner i å formidle og andre unike talenter er noe slike medarbeidere og ledere kan ha i seg. Da kan de levere på høyt nivå. 

For å stimulere frem disse sterke sidene kan særlige sensitive medarbeidere trenge tid på å tilpasse seg, fordi de har behov for å bearbeide alle inntrykk. Dersom de får mulighet til å styre eget tempo og unngå press fra andre, kan de bli blant de sterkeste bidragsyterne og de mest produktive medarbeidere.

Behovet for fleksibilitet i forhold til ro og pauser er også anner­ledes enn hva som blir opplevd som vanlig. De er nok ofte også blant de som sliter med å jobbe i åpent kontorlandskap. Det gledelige er at det er små tilpasninger som skal til for å virkelig kunne få til rett balanse for en spesielt sensitiv medarbeider. Da får organisasjonen ofte en kollega og medarbeider som vil strekke seg langt for å gjøre ledere, kollegaer og samarbeids­partnere fornøyd.

For de som ønsker mer innsikt i temaet har Runar Heggen gitt ut bok «Kunsten å være ekte – Gleden av å være en sensitiv gutt». Boken er like relevant for menn og kvinner og kan bestilles på knappen nederst.

For å stimulere frem disse sterke sidene kn særlige sensitive medarbeidere trenge tid på å til­passe seg, fordi de har behov for å bearbeide alle inntrykk. Der­som de får mulighet til å styre eget tempo og unngå press fra andre, kan de bli blant de sterkeste bidragsyterne og de mest produktive medarbeidere.

Behovet for fleksibilitet i forhold til ro og pauser er også anner­ledes enn hva som blir opplevd som vanlig. De er nok ofte også blant de som sliter med å jobbe i åpent kontorlandskap. Det gledelige er at det er små tilpasninger som skal til for å virkelig kunne få til rett balanse for en spesielt sensitiv medarbeider. Da får organisasjonen ofte en kollega og medarbeider som vil strekke seg langt for å gjøre ledere, kollegaer og samarbeids­partnere fornøyd.

For de som ønsker mer innsikt i temaet har Runar Heggen gitt ut bok «Kunsten å være ekte – Gleden av å være en sensitiv gutt». Boken er like relevant for menn og kvinner og kan bestilles på knappen under.

Runar Heggem, TeamWork AS

Runar Heggem, TeamWork AS