HR-intervjuet: Ledelse i nytt landskap

Tove Selnes har nylig tiltrådd i rollen som Konserndirektør People i Storebrand etter flere år som HR-direktør i samme selskap. Hun er ved siden av jobben styreleder i HR Norge. Med en lang og variert HR-karriere bak seg, deler Selnes av sine erfaringer med Leadership Monthly.

Hva har høyest prioritet for HR i Storebrand i tiden fremover, og hvordan angriper dere dette? 

Storebrand er en fremtidsrettet og kompetent organisasjon med høy kompetanse og dype røtter. For oss, som for så mange andre selskaper, må vi jobbe med å øke tempo og innovasjonstakten. Vår tilnærming til medarbeiderskap, ledelse, kultur og kompetanse er modig og fremtidsrettet. Den baserer seg på et ønske om å balansere stemmene til kundene, medarbeiderne, forretningen og planeten. De to siste årene har dette resultert i en rekke konkrete initiativer som både har flyttet organisasjonen i ønsket retning og har skapt engasjement internt og utenfor Storebrand.

Som eksempel er kompetanse en viktig suksessfaktor for å nå våre strategiske mål. Kontinuerlig læring for å forstå våre kunders behov er nødvendig i en bransje i rask endring.

Vår ambisjon er å bygge en lærende kultur preget av nytenkning, ansvar for egen læring, og tilbakemeldinger for å sikre kontinuerlig forbedring. I Storebrand skal alle medarbeidere kunne utvikle seg i takt med selskapets behov.

Vår HR-strategi gir en tydelig retning med slagordet People First, Digital Always. Det er menneskene som kommer først, men vi skal alltid være digitale når det er hensiktsmessig. I tråd med denne strategien jobber vi målrettet med å gjøre organisasjonen vår mer smidig og å omdanne læring til verdiskaping. Vi ser at nye ledelse tar form - og ikke minst, jobber vi stadig mer på tvers og skal tilrettelegge for dette på en god måte. For eksempel tilrettelegger vi og tester ut stadig flere digitale læringsressurser som styrker ansattes mulighet til å ta ansvar for egen læring. Det er en storstilt satsning på bruk av vår digitale læringsplattform Campus Storebrand ut mot alle medarbeidere i forbindelse med vårt 250-års jubileum i 2017, og på våre medarbeiderdager i 2018 og 2019. Og det er verdt å merke seg at når vi bruker digitale verktøy i denne skalaen, så er vi tro til vårt motto om People First, Digital Always, fordi vi også har gruppearbeid på tvers av organisasjonen fasilitert av våre egne medarbeidere!

Hva er dine viktigste ambisjoner for utvikling i Storebrand? 

Dette går særlig i to dimensjoner; kontinuerlig læring, kundesentrisk utvikling og digitalisering og datadrevne prosesser der samarbeidsevner og tverrfaglig samarbeid er stadig viktigere. Kompetanse er en viktig suksessfaktor for å nå våre strategiske mål. Kontinuerlig læring for å forstå våre kunders behov er nødvendig i en bransje i rask endring. Vår ambisjon er å bygge en lærende kultur preget av nytenkning, ansvar for egen læring, og tilbakemeldinger for å sikre kontinuerlig forbedring. I Storebrand skal alle medarbeidere kunne utvikle seg i takt med selskapets behov. I tillegg til å jobbe med organisasjon, ledelse og samarbeidsformer, tilrettelegger og tester vi ut stadig flere digitale læringsressurser som styrker ansattes mulighet til å ta ansvar for egen læring. Dette betyr også at vi må lede på en ny måte. Vi kaller dette ledelse i nytt landskap,  og det krever mye nytt av oss som ledere.

Hva har du gjort for å utvikle egen kompetanse?

Jeg er opptatt av å lære i alt jeg gjør. Den viktigste måten jeg lærer på er gjennom erfaring og gjennom å jobbe med smarte folk som er dyktige innenfor sitt område og ikke minst gode på å ta i bruk kompetanse på stadig nye områder. Vi fokuserer på å reflektere over læringspunkter og hvordan vi kan forbedre hele tiden. Ellers leser jeg mye faglitteratur og deltar i nettverk og på gode konferanser. Jeg er opptatt av å holde meg oppdatert på digitale løsninger -  noe jeg ble veldig bevisst på de årene jeg satt i konsernledelsen i Opera Software. Det var et selskap med utrolig mange folk som var kunnskapstørste og delte læring veldig aktivt på digitale flater.

(saken fortsetter etter annonsen)

Hva er den viktigste erfaringen du har gjort deg det siste året?

Jeg tror jeg må trekke frem arbeidet med Vår Drivkraft i Storebrand. Her lærte jeg virkelig hvor mye kraft det er når alle medarbeidere sammen definerer og diskuterer verdier og grunnfundamentet i selskapet. I vår tid er det viktig for oss å ikke bare ha en jobb, men å føle at vi bidrar litt til å redde verden. Det å diskutere og kjenne stolthet over at det ikke bare er miljøaktivister som har løsningen på klimakrisen, men at kapitalen og måten vi investerer på kan bidra positivt til å løse klimaproblemene. Den kraften det ligger i å løfte frem dette gjør noe med stoltheten og samholdet i Storebrand. Dette har også fått meg til å reflektere mer over hvor viktig motivasjon og emosjoner er for at vi skal gjøre en god jobb og bygge en sterk kultur i organisasjonen.

Hvem er det som imponerer deg og hvorfor?

Jeg er superimponert over unge mennesker som med pågangsmot, energi og kompetanse hiver seg over store oppgaver. Vi samarbeider blant annet med Young Sustainable Impact (YSI), som arbeider med å finne nye løsninger gjennom entreprenørskap og innovasjon i næringslivet, og sammen med Future Leaders er vi i ferd med å utvikle og tilby et utviklingsprogram for våre unge talenter. Den leveransekraften, smidige metodikken og kloke innsikten de bringer inn i samarbeidet imponerer og inspirerer meg. Jeg vil trekke frem to av lederne i disse organisasjonene Danat Tekie (YSI) Og Elin Nørve (Future Leaders). Det gir meg fremtidshåp når to så unge personer får til så mye, så raskt.