Sykenærvær – et oversett problem?

Har du gått på jobben noen gang, men tenkt at du kanskje egentlig burde holdt deg hjemme fordi du hadde plager og ikke var helt frisk? Sykefraværet i Norge er godt analysert, men hva med sykenærværet hvor du går på jobb til tross for sykdom og plager.

Like stort tap som for sykefravær
Internasjonale studier viser at produktivitetstapet pga. sykenærvær er minst like stort, om ikke større enn, tapet pga. sykefravær.  Ca 1/3 av plagene skyldes forhold på jobb, resten skyldes «livet», viser tall fra NOA (Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø).  Hva gjør vi med det? Skal vi komme utfordringen nærmere til livs, må vi legge om måten vi snakker med våre medarbeidere på. Det krever tid og empati å fange opp, og gjøre noe med.  Gevinstene kan være svært store, opptil 6 % på bunnlinjen, om vi håndterer våre medarbeidere riktig. Begrunnelsen er enkel: langtidsfriske medarbeidere er langtidsproduktive. Å ta vare på medarbeidernes helse er å investere i produksjonsmidlene.

Slik står det til:

(saken fortsetter etter illustrasjonene)

Nakke_skulder.jpg
Psykisk.jpg
rygg.jpg
søvn.jpg

Grafene er utarbeidet av NOA, basert på Levekårsundersøkelsen/LKU, som utarbeides av Statistisk Sentralbyrå/SSB)

Dette er alvorlige tall, vil mange være enige i. 

Generelle tiltak ikke nok
Utfordringen er å finne frem til hver enkelt og hvordan han/hun har det. Generelle tiltak kan være bra, men den enkelte trenger å bli sett og forstått. Det som stresser eller plager den ene, plager ikke nødvendigvis den andre.

Sammensatte årsaker – en lederutfordring
Årsakene er sammensatt. Vi kan i stadig mindre grad snakke om at det skyldes bare jobb eller bare andre faktorer. Alt henger i hop. En utfordring er at mange ledere ikke føler seg kompetente til å ta slike samtaler, og enda mindre finne gode tiltak og tilrettelegging for den enkelte.  Riktignok har mange en god bedriftshelsetjeneste, men i siste omgang er det lederen (og kollegaene) som skaper det gode og helsefremmende arbeidsmiljøet. Det krever bevisstgjøring og kompetanse.  

(teksten fortsetter etter annonesen)

Sykenærvær og -fravær henger sammen

Klarer vi å fange opp sykenærværet kan vi også forebygge noe av sykefraværet.  Vi vet at ca. 40 % av fraværet i dag skyldes muskel/skjelett sykdommer og ca. 20% skyldes psykiske plager.

Arbeidsmiljøundersøkelsen og Medarbeidersamtalen uegnet?

De tradisjonelle Arbeidsmiljøundersøkelsene resulterer ofte i rapporter og tabeller der man forsøker å «lukke gap». Det gjøres ofte med generelle tiltak, som treffer gjennomsnittsmedarbeideren. Det er ok men vi kommer ikke helt i mål når det gjelder arbeidshelse og -trivsel.  Medarbeidersamtalen handler ofte om alt for mye, inkludert prestasjoner og kanskje også lønn. Den fanger ofte ikke opp spørsmål relatert til arbeidshefte.

Arbeidsmiljøundersøkelse 2.0 og Medarbeidersamtale 2.0

Det er behov for et nytt verktøy, eller å forbedre det vi har. Vi må ta opp helse og velvære både i målingene og samtalene. Måle først, og så snakke etterpå. Se de to i sammenheng. Ikke la dem leve et liv hver for seg, som de fleste fortsatt gjør.

 «Alle» snakker om medarbeiderengasjement, og med rette.  Å legge til rette for mestring, mening og samarbeid er mye av svaret, men det krever at vi ser hver enkelt medarbeider som en unik deltaker i produksjonsprosessen. Har dere verktøy og kompetanse til det?