Mentorordning

Vi bistår organisasjoner med å etablere en intern mentorordning, som drifter seg selv etter en effektiv opplæring og introduksjon. Vi lærer opp både mentorene og talentene som skal være en del av ordningen, slik at de får optimale forutsetninger til å få et best mulig utbytte.

Vi arrangerer gjerne kick-off i forbindelse med oppstart av ordningen, samt inspirerende og utviklende mentortreff etter behov.

Mer informasjon om utbyttet og innholdet i en mentorordning på denne linken.

FOREDRAG

Vi tilbyr foredrag på blant annet på følgende tema:

 1. Suksess gjennom effektiv og livslang læring. 
 2. Inspirasjonsledelse og jakten på det ekstraordinære. 
 3. Coaching for ledere og medarbeidere
 4. Læring på digitale  flater - fremtidens konkurransefortrinn

Mer informasjon om disse foredragene på denne linken.

TEAMUTVIKLING

Vi skreddersyr teamutviklingsprosesser ut i fra de behov som teamet har. Typiske fokusområder kan være:

 • Lederen og teamet - forventningsavklaring og samarbeid
 • Roller og organisering av teamet
 • Diagnostisering
 • Mål og målstyring
 • Motivasjon og kommunikasjon
 • Feedback
 • Konflikter og uenighet

Lederevaluering 360

En lederevaluering ved bruk av 360 gir deg innsyn i hvilke lederferdigheter som er avgjørende for og virkelig lykkes som leder, samt innsyn i hvordan du selv og andre scorer deg på disse variablene. De fleste som gjennomfører en slik evaluering oppfatter det som umiddelbart meningsfylt og nyttig.

Lederevalueringsprosessen innebærer at vi først gjennomfører en 360 vurdering, hvor vi henter anonymisert innput fra 6-10 personer i din organisasjon, herunder overordnet, de sideordnede du samarbeider mest med og de som du leder. Deretter får du individuell veiledning i hvordan du skal tolke resultatene, og coaching i forhold utviklingstiltak og veien videre.

Vårt 360 evalueringsverktøy heter Mutilfactor Leadership Questionnaire (MLQ) og er verdens kanskje mest anerkjente i sitt slag. Denne måler blant annet inspirasjonsledelse og kjennetegnes av følgende:

 • Måler nøkkelfaktorer på ledelse
 • Skiller effektive ledere fra ineffektive
 • Score har beviselig sammenheng med organisatorisk måloppnåelse
 • Gjelder på tvers av kulturer og nivåer
 • Gjennomtestet og validert

Bernhard Bass & Bruce Avolio, 2011