Hvoren du er

Ved et tastetrykk er du inne i klasserommet sammen med 10-15 andre deltagere på samme program. Her kan du se og bli sett - høre og bli hørt - samt bygge relasjoner med andre gjennom utviklingsløpet dere har til felles. Undervisningen starter på en avtalt tid og Læringspartneren drar deg umiddelbart inn i en engasjerende læringsprosess. En modul varer i 60-90 effektive minutter hvor man går rett på sak fra første sekund. Ledernytt har også skrevet om virtuell lederutvikling, som du kan lese mer om her.

Slik ser det ut

Under ser du noen eksempel på ulike klasserom, som Læringspartneren justerer fortløpende avhengig av hva som er tema og hvilke undervisningsteknikker som brukes. Vi legger mye i å gjøre undervisningen inspirerende, inkluderende og morsom. Noe å se frem til i en hektisk uke!

I klasserommet vil en powerpoint presentasjon være den "blå tråden" gjennom modulen, men i tillegg bruker Læringspartneren film, whiteboard, chat og spørreundersøkelser for å få frem poenger og fasilitere læringen.

Ved et klikk er alle deltagerne fordelt i mindre møterom, hvor grupper eller par kan diskutere en gitt oppgave adskilt fra plenumet. Her kan man gjøre notater på egen whiteboard som ofte tas med tilbake i undervisningen for en felles gjennomgang. Alt skjer sømløst og med en lav brukerterskel.

Det virtuelle klasserommet kan på sett og vis sammenlignes med å sykle - man må gjøre seg erfaring med det for å forstå hvordan det er. 

Virtuell lederutvikling
Begrepet refererer til et utviklingsprogram som er spesielt designet for å leveres på en virtuell plattform hvor deltagerene ser/hører instruktøren og hverandre i sanntid. Plattformen er lett å anvende, samtidig som den tilbyr en rekke virkemidler som engasjerer, inkluderer og stimulerer til samarbeid.
— Harward Business Publishing