UKENTLIG LÆRINGSSYKLUS

Programmene våre kombinerer egasjerende påvirkning (blå boks) med lederpraksis i egen lederrolle (oransje boks), hvor disse alternerer annenhver uke på en måte som setter teori ut i praksis fortløpende. Påvirkningen er en ”blå tråd” gjennom programmene som setter strukturen og fokus, og denne leveres gjennom en læringsmiks som består av enkelte fysiske samlinger og flere samlinger på digitale flater (se inspirasjonsfilmen under). Det virtuelle klasserommet er tilgjengelig ved et tastetrykk, og der bruker vi et vidt spekter av virkemidler for å engasjere og påvirke. 

Lederpraksis innebærer både en fortløpende verdiskaping for organisasjonen og utfordringer som lederen kan vokse på og lære av. En godt tilrettelagt planlegging & forberedelse (øverste boks)i forkant og en styrt refleksjon & evaluering (nederste boks)  i etterkant forsterker utbyttet signifikant. Erfaringene tas i sin tur med tilbake til undervisningssituasjon for oppfølging og erfaringsutveksling. Denne erfaringslæringen har vist seg å være veldig virkningsfull og en viktig nøkkel til å påvirke og forbedre lederadferd. 

Vi vet at den beste måten å lære er å lære bort, og derfor utnytter vi dette både i den virtuelle treningen og i en makkerparordning som etableres. Her settes lederne sammen i par med utgangspunkt i hvem som har mye å lære av hverandre, og de gis verktøy for å sette fart på prosessen. Dette forsterker både læring, engasjement og forpliktelse for begge parter – både under programmet og ikke minst i tiden etter.