Nå blir lederegenskapene virkelig satt på prøve, og vi erfarer ledere som opplever stor usikkerhet. Situasjonen i dag stiller nye krav til ledere, og nye former for kommunikasjon og samarbeid må etableres – raskt.

Vi opplever en enorm pågang fra ledere som trenger veiledning og gode råd, og derfor har vi utviklet et intensivprogram i avstandsledelse. Dette er basert på utdrag fra våre standard 12 månedersprogram, og vil sannsynligvis være til stor hjelpe for de fleste.

Slik gjør vi det:

Programmet gjennomføres på kort tid og består av 3 virtuelle samlinger, med tilpassede oppgaver mellom hver samling. En av våre mest erfarne instruktører er kursansvarlig og følger opp hver enkelt fra start til mål.


Tema for de virtuelle samlingene:
 1. Tydelig forventningsavklaring

  • Enes om et oppdatert situasjonsbilde - status quo

  • Avstemme smarte og prioriterte mål for virksomheten - fremtidsbildet

  • Avklare hvordan best jobbe og samarbeide sammen - på avstand

 2. Virtuelle møter

  • Effektiv planlegging og strukturering av treffpunkter

  • Møteledelse og møtedeltagelse i gruppe/team

  • Gjennomføre en til en møter med egne ansatte

 3. Løpende feedback og individuell støtte

  • Kreative måter å gi løpende feedback for å øke engasjement og prestasjoner

  • Vise omtanke og omsorg uten å kunne “gi et klapp på skulderen”

  • Utfordre “det lette” og gi støtte på “det vanskelige”

Vi setter opp klasser på 10-14 engasjerte ledere, fra samme virksomhet eller i blandede klasser. De virtuelle samlingene innebærer en kombinasjon av undervisning, diskusjon, casearbeid og erfaringsutveksling, som vi har lang erfaring med i Leadership Weekly. Mellom samlingene skapes verdi gjennom effektiv anvendelse av ny kunnskap og nye lederverktøy.

Tidslinjen på 4-6 uker: Kombinasjon av virtuell undervinsing og lederpraksis Tidslinjen på 4-6 uker: Kombinasjon av virtuell undervinsing og lederpraksis

Raske tips på hvordan du kan bli en god avstandsleder kan du forøvrig få på denne linken: Nå blir lederegenskapene satt på prøve

Leadership Weekly 13 March 2020
Bakgrunn for dette initiativet


I disse tider har Leadership Weekly opplevd at enormt mange ledere har utfordringer med effektiv ledelse av distribuerte ansatte. Vi opplever at lederegenskapene virkelig blir satt på prøve i disse dager, og på linken kan du lese nyttige råd for den som er uerfaren med avstandsledelse.

Vi ser at Norske virksomheter har veldig mye å hente, bare på å gjøre enkle grep for å bedre lederskap - på avstand. Ledere har utfordringer blant annet med forhold som dette:

 • Hvordan stole på at ansatte leverer selv om man er distribuert?

 • Hvordan være tydelig på forveninger og mål for å sikre at alle drar i samme retning?

 • Hvordan kommunisere tydelig med entusiasme og optimisme?

 • Hvordan gi effektiv feedback på avstand - både forsterkende og korrigerende?

 • Hvordan gi tilstrekkelig med coaching og støtte for å få ut det beste av de ansatte?

Leadership Weekly ønsker å hjelpe norske virksomheter gjennom koronakrisen, og har derfor utviklet en opplæringspakker som er tilpasset ledere som trenger råd og veiledning i forhold til avstandsledelse.