Utfordring

Tydelig og tilstrekkelig kommunikasjon er krevende for ledere, men samtidig avgjørende for å opprettholde produktivitet, effektivitet og engasjement gjennom en tid med mye usikkerhet og skiftende omstendigheter. Kommunikasjonsbehovet øker når usikkerheten er stor, informasjonen mangler og de ansatte får mindre støtte i hverdagen.

Løsning

Digitale konferanser og allmøter bidrar til effektiv kommunikasjon i virksomheten og en følelse av tilhørighet på tvers av lokasjon og landegrenser. Toppledelsen vil her kunne kommunisere til og med de ansatte med en tilstrekkelig hyppighet og nærhet. Dette imøtekommer et stort informasjonsbehov, samtidig som at det skaper engasjement og øker produktiviteten. Toppledelsen får en unik mulighet til å påvirke, til å lede og til å vise at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs.

Å lede endringsprosesser er en av de viktigste og vanskeligste ledelsesoppgavene
— Martinsen, 2018
Anbefaling og gjennomføring

Vi utarbeider en løsning sammen med deg og dere, med utgangspunkt i denne veiledningen til hvordan gjennomføre en vellykket digital konferanse. Vår teknologileverandør på dette leverer tilsvarende digitale konferanser til HR-Norge (sist på HR Tech i juni 2020), som du kanskje allerede har deltatt på. Hvis ikke kan inspirasjonsfilmen under gi deg et lite inntrykk av opplevelsen og hva dette er.

De konkrete rådene i veiledningen på linken vil kunne gi deg nyttig innsikt å ta med deg i planleggingen. Vi i Leadership Weekly kan hjelpe deg med å få dette satt ut i live, slik det fugerer optimalt og passer best hos akkurat dere.

Vi kan bistå med innovative idéer, planleggingsarbeid og praktisk tilrettelegging etter behov. Vår veiledning og støtte kan gå til HR, til topplederen eller gjerne til begge deler.