Slik gjør vi det

Vi tilbyr digital pulsmåling både i forbindelse med alle våre lederutviklingprogram og som et selvstendig initiativ, slik at HR, ledere og ikke minst toppledere har oversikt og innsikt i sentrale variabler som påvirker organisasjonens resultater. Vi måler eksempelvis de forksningsbaserte indeksene listet under, men kan også utvikle egne som kan være basert på virksomhetens verdier, lederprinsipper eller annet retningsgivende.

  • Motivasjon og engasjement

  • Arbeidsinnsats

  • Turnoverintensjon

  • Sosial støtte

  • Transformasjonsledelse

  • Tilfredshet

Gevinsten er at fokus på disse avgjørende variablene leder til konstruktive tiltak og kontinuerlig forbedring. Høyere skåre på indeksene sikrer økt effektivitet og produktivitet i virksomheten, som i sin tur kommer kundene/brukerne og eierne til gode.

Bakgrunn

Mange virksomheter måler og driver alt i sanntid, slik som salg, produksjon og finansiell utvikling. Alt bortsett fra virksomhetens viktigste ressurs, og forutsetningene for at disse skal lykkes. Ansatte er de som sørger for at kundene er fornøyd, som i sin tur leder til at kundene kommer tilbake og øker lønnsomheten til virksomheten.

Det er kritisk viktig at virksomheten vet at de ansatte er engasjert, fornøyd og at de yter sitt beste i jobben. Løpende pulsmåling bidrar til følgende:

  • HR kan sikre at produktiviteten og effektiviteten forbedres hele veien

  • HR kan raskt fange opp signaler og utfordringer som må håndteres

  • HR blir en mer strategisk viktig ressurs og har bedre beslutningsgrunlag for sine tiltak

Noen referanser fra pulsmåling: Innovativt og engasjerende verktøy for lederutvikling