Vi har en lang rekke referanser fra både privat og offentlig sektor. Disse kommer fra blant annet bank & forsikring, bygg & anlegg, fisk & oppdrett, helse & farmasi, konsulent & rådgivning, medie & kommunikasjon, olje & energi, salg & service - og transport & logistikk. Stadig flere bransjer oppnår effekt av vår ledertrening, og spesielt virksomheter med distribuerte lederstrukturer og travle ledere.

Under kan du lese deg til noe av det vi har erfart, og du som vurderer innkjøp av ledertrening til egen virksomhet kan selvsagt få snakke med våre referanser direkte. Bare ta kontakt, så ordner vi dette.