Nettverksgruppen er for deg som har ansvar for organisasjon- og lederutvikling i egen virksomhet og hvor planlegging, gjennomføring og/eller evaluering av lederutvikling utgjør den vesentligste delen av jobben. Du tror at det finnes mer effektive måter å utvikle god ledelse, og du ønsker å være blant de fremste innenfor dette området.

Formål og bakgrunn:

En lederutvikler kan ofte føle seg ensom når man skal forberede, gjennomføre og evaluere lederutvikling for egen virksomhet. Derfor er det en fordel å være med i et nettverk av lederutviklere utenfor organisasjonen, der man kan få uavhengig rådgivning og spare tid og ressurser ved å lære av og med andre. 

I dette lederutviklingsnettverket deler du kunnskap og får sparring i et fortrolig nettverk for virksomheter som ikke konkurrerer med hverandre. Deltagerne er glødende engasjert av lederutviklingsfaget og har høye ambisjoner for seg selv og lederne i egen virksomhet.

Din Gevinst
 • Du utvikler din egen kompetanse på en effektiv og engasjerende måte

 • Du får et nettverk av likesinnede, som gir verdi både profesjonelt og sosialt

 • Du får inspirasjon og nye ideer å dra nytte av

 • Du får hjelp til å løse utfordringer fra profesjonelle sparringspartnere i et fortrolig forum

 • Du holder deg oppdatert på lokale og globale trender

 • Du utvider mulighetsrommet for både deg selv og virksomheten du representerer

Slik fungerer det

Vi arrangerer fem samlinger i hvert kalenderår, som hver varer i 3-timer og som gir faglig utvikling, inspirasjon og nye relasjoner. Datoer for samlinger fastsettes fortløpende av nettverksmedlemmene og vil være klart 3-6 måneder i forkant. Normalt er møtene arrangert i Leadership Weekly sine lokaler (bilde), men i disse koronatider møtes vi digitalt på Zoom.

Agendaen består av en blanding av faglige innlegg fra ressurspersoner, deling av suksesshistorier fra gruppen, casearbeid rundt relevante problemstillinger, fagdiskusjoner og deling av nyttige verktøy, råd og tips.

Alle deltagerne har full oversikt over kommende samlinger og andre deltagere i nettverksgruppen på en egen nettside for gruppen . Der har du tilgang til all informasjon og mulighet til å kommunisere med andre i gruppen. F.eks ifm konkrete problemstillinger eller dersom du ønsker å dele en suksesshistorie eller noe annet du har erfart.

Vi møtes fem ganger i året lokalt (som her) eller digitalt på Zoom Vi møtes fem ganger i året lokalt (som her) eller digitalt på Zoom.
Potensielle tema for samlingene:
 • Vurdering av lederutviklingsbehov, herunder valg av hensiktsmessig metode

 • Bygge et godt business case og internpresentasjon for investering i lederutvikling

 • Evidensbasert lederutvikling og trening på det som har forskningsmessig belegg

 • Effektive undervisningsmetoder og variasjon i virkemidler

 • Utvikle lederutviklingsprogram som understøtter overordnet strategi i virksomheten

 • Bruk av målemetoder i lederutvikling. Beste praksis og fallgruber

 • Nyansering og individualisering av lederutvikling for å tilpasse opplegget til den enkelte deltager.

 • Etablere en lederkultur, hvor det er gjengs å ha gode lederferdigheter

 • Evaluering av utviklingstiltak mtp innhold og metode

 • Valg av leverandør av lederutviklingsbistand og vurdering av deres ekspertise og foreslåtte tiltak

Listen er ikke komplett og er kun utkast og ideer til hva vi ser for oss kan være relevant.

Pris: 9.900,- eks.mva. per deltager per år

Medlemmer

Dette er nettverkets viktigste ressurs, da hele verdien med medlemskap ligger i å høste og lære av hverandre og hjelpe hverandre til å bli bedre. Derfor er vi både stolte og fornøyd med å kunne liste nåværende nettverksmedlemmer i alfabetisk rekkefølge:

Aker biomarine, Amedia, COOP, DFO, DNB, EVRY, Flügger, Gard, Gjensidige, Hafslund, Jotun, Kirkens Nødhjelp, KPMG, Mester Grønn, Politiets IKT, Politihøyskolen, Posten Norge, PostNord, SATS, Scatec Solar, Stanley Security, Storebrand og Wilhelm Wilhelmsen

Erfaringsdeling, diskusjon og caseløsning på de mest relevante tema for lederutviklere Erfaringsdeling, diskusjon og caseløsning på de mest relevante tema for lederutviklere
Samlinger neste 12 måneder:
 1. Fredag 18.sept kl 08:00-11:00

 2. Fredag 20.november: (08:00-11.00 digitalt eller 09:00-12:00 lokalt)

 3. Fredag 5.februar 2021: (08:00-11.00 digitalt eller 09:00-12:00 lokalt)

 4. Fredag 19.mars 2021: (08:00-11:00 digitalt eller 09:00-12:00 lokalt)

 5. Fredag 28.mai 2021: (08:00-11.00 digitalt eller 09:00-12:00 lokalt)

Mats Kristensen

Nettverksleder

Mats Kristensen vil organisere og legge til rette for et engasjerende og utviklende nettverk som kjennetegnes av at man vil det beste for hverandre.

Han var med på å starte Leadership Weekly og har solid lederutviklingserfaring fra internasjonale konsern som General Electric og praktisk ledererfaring fra Forsvaret. Han er daglig ledertrener og nettverksleder for flere HR-nettverk i EGN (Exeutive Global Networks)

Mats har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til Krigsskole, Befalsskole og Idrettshøyskole. Mer om hans erfaring og bakgrunn kan du finne på hans LinkedIn profil.