Programmet skal gi dine ledere de beste forutsetninger for å lykkes i en ny krevende rolle. Skal du snekre et hus eller lede en avdeling trenger du tilpassede verktøy for å kunne lykkes i jobben.

«Ny som leder programmet» utstyrer dine ledere med verktøyene som trengs for å lykkes i jobben. For virksomheten bidrar dette til økt produktivitet og høyere grad av trivsel.

De første 90 dagene er avgjørende for suksess, så meld gjerne på dine ledere allerede fra første dag i ny jobb.

 

Målgruppe:

Program er aktuelt for alle som trer inn i en ny lederrolle, både de som gjør det for første gang og de som går inn i en ny rolle på et annet nivå. Programmet er tilpasset både ledere som kommer ny til en virksomhet eller de som tiltrer en ny rolle internt i samme virksomhet.

 

Gjennomføring:

Programmet består av en oppstartsamling og 6 læringssykluser (totalt 3 mnd).

Hvert program har inntil 12 deltakere.

Oppstartsamling gjennomføres fortrinnsvis digitalt, evt. lokal ved spesielle behov. Her legges det vekt på forberedelser, forventningsavklaring, mobilisering for læring, nettverksbygging og taktisk tilnærming til ny rolle. Deltakelsen bør derfor være tettest mulig på oppstart i ny rolle (samme måned).

Læringssyklusene starter ca 2-3 uker etter oppstartsamlingen. Samlingene gjennomføres digital, slik at man kan praktisere rett inn i egen arbeidshverdag. Modulene setter søkelys på typiske suksesskriterier og tar disse i kronologisk rekkefølge. Dette innebærer en kombinasjon av faglig påfyll, ulike metoder og løpende praktisk bruk.

 

Temaene i programmet:

  1. Relasjon til egen leder – herunder forventningsavklaring
  2. Tilpasse strategi til situasjon og skille vesentlig fra uvesentlig
  3. Sikre tidlige seire
  4. Teambygging internt
  5. Samarbeidspartnere og koalisjoner på tvers
  6. Utvikling av andre effektivt

Pris er 25.000,- per deltager forutsatt minst 2 påmeldte.

 

Utbytte:

Programmet sikrer at deltageren raskest mulig kommer til det som omtales som «break even point», dvs punktet der verdien man skaper, er lik verdien man forbruker (se figur). Ved effektiv trening i oppstartsfasen- de første 90 dagene, kommer man til dette punktet 2-3 måneder raskere enn uten trening.

Break+even+point Store besparelser ved å få en bedre og raskere innkjøring (Watkins, 2013)

Ønsker du å vite mer om Onboardings programmet?

Leadership Monthly