Avstandsledelse i praksis – 6 konkrete råd

Ledelse i seg selv er et komplekst fag fordi det hele tiden handler om mennesker. Avstandsledelse gjennom digitale verktøy gir noen ekstra...

Hvordan drive kompetanseutvikling for nye ledere

En leder blir aldri utlært. Det er hele tiden noe nytt å lære for å utvikle egne ferdigheter. Som ny leder på alle nivåer, enten i et helt nytt firma...

Ny som leder – 5 praktiske råd

Det stilles store krav til deg som er ny som leder. Uavhengig om du er leder for første gang eller opplever en endring i din lederrolle, må du være...

Lederegenskaper på agendaen i Storebrand

Hvordan en leder kan få frem det beste i sitt team finnes det ikke noe fasitsvar på. Forskjellige situasjoner og mennesker krever ulike tilnærminger....

HR-intervjuet: Kontinuerlig læring med Mowi

Anne Lorgen Riise er konserndirektør for HR i Mowi ASA. Før dette har hun hatt roller i både Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet. Med en lang...

2020 – et fantastisk år for ledertrening

Hvor var du 12. mars 2020? Den dagen Norge stengte alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, offentlige kulturinstitusjoner, skjenkesteder og...

Alle snakker om endringsledelse

Få snakker om konsekvensene av feilslåtte endringer. Økt innsikt gir bedre utsikt, og det er spesielt viktig når det gjelder endringsledelse.

...

Ledelse i nedbemanning

Det å nedbemanne er en krevende oppgave. I denne artikkelen ønsker jeg å gi noen enkle råd til alle ledere som skal kommunisere et budskap som kan...

HR-intervjuet: Prinsippene for god ledelse kan brukes på mange områder i livet

Benedicte Teigen Gude er Senior Vice President HR and Communications i Wilhelmsen. Hun er ikke redd for en utfordring, hverken når det kommer til jobb...

Har din leder verktøyene som trengs?

Skal du snekre et hus eller lede en avdeling så trenger du tilpassede verktøy for å kunne lykkes i jobben.

LeadershipWeekly_13_mar2020_01