Ledertrening på agendaen gjennom et utfordrende år for SATS

Som Nordens ledende treningssenterkjede ønsker SATS å spille en viktig rolle for medlemmenes helse og livskvalitet. Covid-19 traff dem derfor hardt i...

HR-intervjuet: Beerenberg er en lærende organisasjon

 

Gro Hatleskog er konserndirektør med ansvar for områdene HR, Compliance, Supply Chain og IT i Beerenberg. Hun har mange års erfaring som...

5 tips for bedre delingskultur

Hvordan din organisasjon tilrettelegger for kunnskapsdeling og hvordan din delingskultur er, vil være avgjørende for hvor godt man lykkes i et...

Organisasjonskultur nyter strategi til frokost

Da vi i fjor lanserte konseptet KulturKoden, slo det meg at begrepet «tøff kjærlighet», altså et annet ord for kritikk, er helt akseptert. I en...

Avstandsledelse i praksis – 6 konkrete råd

Ledelse i seg selv er et komplekst fag fordi det hele tiden handler om mennesker. Avstandsledelse gjennom digitale verktøy gir noen ekstra...

Hvordan drive kompetanseutvikling for nye ledere

En leder blir aldri utlært. Det er hele tiden noe nytt å lære for å utvikle egne ferdigheter. Som ny leder på alle nivåer, enten i et helt nytt firma...

Ny som leder – 5 praktiske råd

Det stilles store krav til deg som er ny som leder. Uavhengig om du er leder for første gang eller opplever en endring i din lederrolle, må du være...

Lederegenskaper på agendaen i Storebrand

Hvordan en leder kan få frem det beste i sitt team finnes det ikke noe fasitsvar på. Forskjellige situasjoner og mennesker krever ulike tilnærminger....

HR-intervjuet: Kontinuerlig læring med Mowi

Anne Lorgen Riise er konserndirektør for HR i Mowi ASA. Før dette har hun hatt roller i både Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet. Med en lang...

2020 – et fantastisk år for ledertrening

Hvor var du 12. mars 2020? Den dagen Norge stengte alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, offentlige kulturinstitusjoner, skjenkesteder og...

LeadershipWeekly_13_mar2020_01