Årets begynnelse har vært spesiell for alle. Enten omsetningen har skutt i været eller permitteringene har stått i kø, har dette bydd på uvante utfordringer. “Korona-tåka” har gjort det vanskelig å se så mye lenger enn egen nesetipp. Mange hoder har så vidt vært over vann. Heldigvis begynner dette å lette for veldig mange, og vi kan igjen se fremover med et litt lengre perspektiv, og ikke “bare” på den akutte situasjonen her og nå.

Økt behov for digital pulsmåling

Med ansatte og ledere spredt rundt på hjemmekontor, er det ikke like enkelt å få en følelse av hvordan det står til, som når alle er samlet på ett sted. Behov for digitale møteplasser for kommunikasjon, kompetanseheving og relasjonsbygging har økt. Flere har sett nytten av å digitalisere konferanser og allmøter, og blitt overrasket over at kvaliteten, fleksibiliteten og ikke minst utbytte. Denne løsningen bidrar til effektiv kommunikasjon i en tid der behovet for å kommunisere har økt, mens tilgjengeligheten på de ansatte er redusert og blitt mindre enn vi er vant med.

Mats Kristensen , Managing Partner,  Leadership Weekly

Mats Kristensen, Managing Partner, Leadership Weekly

Økende avstand og økende usikkerhet innebærer også et økende kommunikasjonsbehov, og dette går begge veier. I “den nye normalen” vil ledelsen fortsatt ha behov for å forså hva som rører seg ute hos de ansatte og fange opp signaler på avgjørende variabler som engasjement, forpliktelse og arbeidsinnsats. I den forbindelse har flere og flere virksomheter sett verdi i å gjennomføre hyppige pulsmålinger, slik at ledelsen har god styringsinformasjon og følelse med “hva som rører seg”. De dyktigste lederne og virksomhetene er faktisk “tettere på” de ansatte enn noen gang og selv om den geografiske avstanden har økt så rapporterer ansatte at de “blir sett” bedre.

Avstandsledelse mer aktuelt

Gode råd har for mange vært dyre og søken etter verktøy som fungerer når bedriften skal ledes på en helt annen måte enn tidligere har hatt stort fokus. Vi har sett en økt pågang for å ha hyppigere møter under denne spesielle tiden for å dele erfaringer og diskutere utfordringer.  Det har for mange vært nyttig med ekstra faglig påfyll og finne gode løsninger for avstandsbasert ledelse. Nå som pandemien er ute av den mest kritiske fasen er det å finne tilbake til den nye normalen en utfordring - hva nå enn den innebærer. Ledere vil fortsatt ha en utfordring med å holde produktiviteten og engasjementet oppe, nå når unntakstilstanden gradvis blir en normaltilstand.

Lederegenskapene blir satt på prøve, men med riktige grep kan både effektiviteten og lønnsomheten øke. Stikkord her er tydelighet, tillit, feedback og ydmykhet, samt ha en god struktur på avstandsledelsen. Dette er ikke noe nytt, men behovet under pandemien har blitt forsterket.

Leadership Weekly har gjennom mange jobbet frem markedsledende løsninger for effektiv ledertrening på jobben, og behovet for dette har skutt fart de siste 3 månedene. Flere og flere ledere er mottakelige og modne for å ta i bruk digitale løsninger i den nye digitale hverdagen - også kalt den nye normalen. Det gleder oss at det nå er flere som ser det voldsomme potensialet som ligger i digitale løsninger. Enn så lenge lar noen seg fortsatt overraske at teknologibaserte løsninger er bedre enn de tradisjonelle, men det går lengre og lengre mellom hver gang!

Vi gleder oss veldig til en givende høst hvor vi ønsker å hjelpe ledere med både effektiv avstandsledelse og nærledelse - med utgangspunkt i deres virkelighet og behov.

God sommer!