Slik gjennomfører du en vellykket digital konferanse

Med dagens teknologi trenger vi ikke avlyse planlagte konferanser bare fordi vi ikke kan møtes fysisk. Tvert imot: Koronasituasjonen har på kort...

Hvordan engasjere gjennom digital ledelse

Hjemmekontor og digitale møter er kommet for å bli, men digitale kanaler kan i tillegg til en fysisk, også skape en emosjonell avstand mellom...

Digital lederutvikling hjalp offshorebransjen

Oljeservice-bedriften Bilfinger Industrier Norge er veldig fornøyd over endelig å ha funnet løsningen på lederutvikling i en bransje der de ansatte...

Ledelse og bakspeilet  

Samfunnsutviklingen preges i økende grad av uforutsigbarhet, og ledelse i offentlig sektor handler mye om å håndtere usikkerhet og dilemmaer....

15 questions to ask before running a performance leadership programme

The digital workplace is truly disrupting all business, and learning is no exception. There is an increasing need to reeducate the workforce as...

Gode beslutninger i toppledelsen – vanskeligere enn noen gang?

Tiden vi er inne i – de voldsomme endringene, usikkerheten om fremtiden og det at vi nå må jobbe spredt for alle vinder – gjør det vanskeligere enn...

Innovasjonskraft – aldri vært mer avgjørende?

Sjelden har virksomheter med innovasjonskraft vært mer verdsatt - og de handlingslammede mer utsatt. De som raskt klarer å ta inn over seg den nye...

Nå blir lederegenskapene satt på prøve

Når flere hundre tusen ansatte plutselig skal arbeide fra hjemmekontor, skaper det utfordringer. Mange virksomheter frykter at det kan gå utover...

Leadership Weekly

Hvorfor skal lederen inn i de viktigste salgsprosessene, ta de komplekse beslutningene og gjøre de vanskelige faglige vurderingene? Kan ikke dette...

Leadership Weekly

Hvorfor skal lederen inn i de viktigste salgsprosessene, ta de komplekse beslutningene og gjøre de vanskelige faglige vurderingene? Kan ikke dette...

LeadershipWeekly_13_mar2020_01