Leadership Weekly

Det er mye som har endret seg de siste tiårene på norske arbeidsplasser. Et fokus på digitalisering, større mangfold, kultur, globalisering og...

Leadership Weekly

Hvorfor skal lederen inn i de viktigste salgsprosessene, ta de komplekse beslutningene og gjøre de vanskelige faglige vurderingene? Kan ikke dette...

Leadership Weekly

Tillitsbasert ledelse virker positivt på ansattes engasjement og arbeidsprestasjon, og denne ledelsesformen fremmer prestasjoner og resultater i...

Leadership Weekly

Å lede personer fra flere forskjellige kulturer er ikke alltid lett. Vet man hvordan man skal håndtere det riktig, kan kulturelt mangfold gi nye...

Ledelse i et internasjonalt arbeidsliv

Vi er vel alle enige om at god ledelse innebærer å motivere andre til å gjøre sitt beste. Men skal vi kunne klare det, må vi vinne tillit og...

Lederskap på toppen av agendaen i AFRY

Som et internasjonalt ingeniør-, design- og rådgivningsfirma har AFRY over 900 ansatte bare i Norge. Med flere ulike forretningsområder og ansatte...

Lederskap på toppen av agendaen i AFRY

Som et internasjonalt ingeniør-, design- og rådgivningsfirma har AFRY over 900 ansatte bare i Norge. Med flere ulike forretningsområder og ansatte...

Fra fagperson til leder – hvordan bli en suksess?

De fleste blir leder etter å ha lykkes som fagperson, men alt for få lykkes også som ledere. Derfor er ledertrening på jobben ekstra viktig for at...

Må vi snakke om arbeidsmiljø?

Tema rundt begrepet «arbeidsmiljø» er ofte å finne i overskrifter i media. «Arbeidsmiljø er det glemte gull», «arbeidsmiljøet ødela meg» og...

Må vi snakke om arbeidsmiljø?

Tema rundt begrepet «arbeidsmiljø» er ofte å finne i overskrifter i media. «Arbeidsmiljø er det glemte gull», «arbeidsmiljøet ødela meg» og...

LeadershipWeekly_13_mar2020_01