Showdag for teknologibasert læring

Research and Educational Network (REN) er et samarbeidsforum for kompetanseheving innen teknologibasert læring. Flere ganger i året samles aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge for å utveksle informasjon og samarbeide om å finne de beste løsningene for teknologibasert læring. Leadership Weekly er aktivt medlem av REN og deltok på årets showdag for læringsteknologi 23. mai.

REN er et unikt nettverk i skjæringen mellom teknologi, pedagogikk og praktisk anvendelse. Noe av styrken til REN er sammensetningen av medlemmer fra forskning, utdanningsinstitusjoner, utviklere av verktøy og innhold samt brukere av læringsteknologi. Ved å samle alle aktørene til gode faglige diskusjoner høyner vi kompetansen til medlemmene, samtidig som vi også «presser» leverandørene til å levere bedre programmer. Vi ser flere eksempler på det - når en leverandør lager noe nytt, tar det ikke lang tid før de andre kommer etter og gjerne forbi – så møteplassene virker som katalysatorer for utvikling. Møteplassene er også viktig for å teste ny teknologi og ideer. Eksempler på det er at utviklere får med seg noen av medlemmene i et «faglig råd» for å teste ny teknologi og gi sine innspill før utviklingen starter, sier Lisbeth Smestad i REN, Program Manager for Innovasjon Norge.

Lisbeth Smestad (REN & Innovasjon Norge), Mats Kristensen (Leadership Weekly) og Hege Tollerud (Oslo EdTech)

Lisbeth Smestad (REN & Innovasjon Norge), Mats Kristensen (Leadership Weekly) og Hege Tollerud (Oslo EdTech)

-       Det er viktig for Leadership Weekly å ta del i en felles dialog om hvordan vi best bistår med å utvikle effektiv digital opplæring for nåtidens og fremtidens organisasjoner. Vi ønsker å være både en bidragsyter og samarbeidspartner for å skape de beste løsningene, og er aktiv i flere forum og nettverk for å sikre dette. Som medlem av REN får vi tilgang til en unik møteplass for utveksling av informasjon og vi tar med oss spennende løsninger, ny tankegang og nye bekjentskaper videre i utviklingen av vår digitale lederutviklingsplattform, sier Mats Kristensen, partner og ansvarlig for læring og utvikling i Leadership Weekly.

På showdagen for teknologibasert læring inviteres medlemmene til å presentere det siste innen produksjon og distribusjon gjennom demonstrasjoner for publikum og utstilling som gir direkte kontakt med leverandørene. Noen av selskapene som presenterte var DNB, Gyldendal, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Oslo EdTech Cluster, som Leadership Weekly har et tett samarbeid med.

-       Vi er i godt selskap når vi deltar i disse sammenhengene. Å sparre med suksessfulle norske selskaper gir oss en enda bedre forutsetning for å lykkes også internasjonalt, som er en av fokusområdene våre fremover. Høsten 2018 er oppstart av vårt internasjonale digitale lederutviklingsprogram som retter seg mot selskaper med hovedkontor i Norge som har ledere i forskjellige land og kontinenter. Av erfaring er den norske ledermodellen med fokus på tillit, integritet, coaching og støtte også nyttig i en internasjonal kontekst. En digital tilnærmelse til dette er særlig nyttig for distribuerte virksomheter. Da er det ikke like enkelt å følge et lederutviklingsopplegg i praksis. Vårt digitale klasserom arrangerer fellesundervisning for deltagere på samme program, og legger til rette for et strukturert utviklingsløp med fokus på refleksjon og evaluering, sier Kristensen.

Oslo EdTech Cluster er et nettverk for selskaper som jobber med læringsteknologi. I sin presentasjon synligjorde de den sterke veksten av EdTech i Norge med høy aktivitet og stor annerkjennelse internasjonalt. Næringen teller i dag over 60 norske selskaper med godt over 150 millioner brukere i hele verden.

"For Oslo Edtech Cluster er samarbeidet med REN veldig viktig, og Showdagen og andre medlemsarrangementer er gode anledninger til å treffe et stort nettverk av både selskaper som jobber med læringsteknologi og kompetanseheving i næringslivet og brukersiden som er på jakt etter gode løsninger våre medlemmer kan tilby. Som for eksempel Leadership Weekly, et av klyngens mange aktive medlemmer", sier Hege Tollerud, daglig leder, Oslo Edtech Cluster.


Abonner på Leadership Monthly

Leadership Monthly er et nyttig og inspirerende nyhetsbrev om ledelse og lederutvikling. Dersom du har et glødende engasjement for dette tema, så anbefaler vi deg om å registrere deg som abonnent. Da vil du fortløpende få siste utgave av Leadership Monthly GRATIS til din e-post på publiseringsdato.

 

-