Lanserer unike forskningsresultater

Praktisk ledertrening på jobben gir målbar fremgang i lederadferd i løpet av få måneder. Det kom frem da nærmere 100 ledelse-entusiaster kom på seminar til Leadership Weekly på Pier X.

Engasjementet var stort da Leadership Weekly presenterte sitt åtte måneders forskningsprosjekt som har vist klar effekt på leder-ferdigheter.

Innovativt

-Det unike er at ledertreningen har foregått i hverdagen på jobben, via en app på mobilen og et virtuelt klasserom på internett. Deltakerne har ikke måttet forlate egen arbeidsplass for å møtes fysisk, men treningen og utviklingen har foregått på jobben, forteller partner og strategisk leder i Leadership Weekly, Mats Kristensen. 60 ledere fra Storebrand, Visma og kommunene Bærum, Ås og Nittedal deltok i prosjektet.

65 sekunders reportasje fra seminaret

Bærekraftig

-For oss var det avgjørende at lederutviklingen var både digital og bærekraftig, sier Live Leer som er ansvarlig for lederutviklingen i Storebrand.

Forskningen omtales som enestående i internasjonal sammenheng og viser at teknologibasert lederutvikling ikke bare kan gi bedre resultater, men det koster også mindre, det er tidsbesparende og er mer miljøvennlig, fordi lederne ikke må reise noe sted for å komme på seminar og trene på lederferdigheter.

Ledertrening i hverdagen

Rektor ved Brønnerud skole i Ås, Trine Tønnessen Heir er, var en av de 60 lederne som deltok. Med lederansvar for lærere, foreldre og elever har hun en hektisk hverdag hvor tiden ofte ikke strekker til.

-Det føltes nesten ikke som jeg brukte så mye tid på ledertreningen, fordi jeg kunne gjøre øvinger når jeg satt på bussen eller hadde litt tid til overs, sier Tønnesen Heir som mener at hun fikk ekstra stort utbytte av de 12 modulene fordi de var skreddersydd for hennes egen arbeidsdag.

-Det handler om gode prioriteringer, og å stille de gode spørsmålene til medarbeidere, i stedet for å gi de riktige svarene, sier Tønnesen Heir som mener at ledertreningen har gjort henne til en bedre leder.

Travle linjeledere

- Ved at alle kan delta der de er, enten de er på kontoret, i en faglig prosess eller på reise blir denne lederutviklingen gjennomførbar. Programmet er derfor spesielt gunstig for travle linjeledere, sier Leer.

Gjennom sin jobb i Storebrand har hun erfart at utvikling skjer over tid, og at man ofte må møte seg selv i døren for å få til varig endring. Hun mener digital lederutvikling muliggjør et annet læringsdesign og fokuserer på langsiktige endringer – dette i motsetning til tradisjonelle ledersamlinger.

Tryggere

- Jeg ble overrasket over at det føltes tryggere å dele mine erfaringer med de andre lederne i lederutviklingsprogrammet, fordi det foregikk på nettet. Det gjorde at gruppen var mer åpen og at vi enklere kunne lære av hverandre, fortalte Tønnesen Heir fra Ås kommune.

I forskningsrapporten konkluderes det med 12 anbefalinger for fremtidig lederutvikling. Et av punktene er at ledertreningen forsterkes ved bruk av godt sammensatte læringspartnere.

- Det morsomme var at da jeg tilfeldigvis møtte min læringspartner på butikken etter at programmet var over, så var det som om vi kjente hverandre godt, selv om vi aldri hadde møtt hverandre før, forteller Tønnessen Heir.

Mer effektive medarbeidere

- Det viktigste er at opplegget bidrar til nyttig trening på ledelse i hverdagen, sier Bastian Lie-Nielsen, som har skrevet forskningsrapporten fra dette prosjektet.

Ledertreningsprogrammet i forskningsprosjektet ble innledet og avsluttet med målingen MLQ360 som er et pålitelig verktøy for måling av transformasjonsledelse. Samlet sett hadde gruppen fremgang på alle ni variablene. Målingene viste at de ansatte ble mer effektive, produktive og tilfredse. Dette argumenterer for at dette programmet har verdifull påvirkning og at det ikke er nødvendig med fysiske treffpunkter for å utvikle lederferdigheter.

Mats Kristensen,  Leadership Weekly

Mats Kristensen, Leadership Weekly

Bastian Lie-Nielsen,  KMC

Bastian Lie-Nielsen, KMC

Trine Tønnessen Heir, Ås kommune

Trine Tønnessen Heir, Ås kommune

Live Leer, Storebrand

Live Leer, Storebrand

Lederutviklingsentusiaster :-)

Lederutviklingsentusiaster :-)

Plass til flere

Leadership Weekly fortsetter forskningsprosjektet i 2019.

- Vi tror det finnes enda mer effektive måter å utvikle leder på, og vi ønsker å samarbeide med de som tror det samme som oss, sier Mats Kristensen i Leadership Weekly.

Storebrand, Ås kommune og flere andre virksomheter har allerede startet versjon 2.0 av lederutviklingsprogrammet i forskningsprosjektet, og det er fortsatt plass til flere. Ønsker du å dra nytte av erfaringene så langt i forskningsprosjektet og kan tenke deg å delta i den videre utviklingen av effektive læringsdesign? (mer informasjon og mulighet for å melde interesse på denne linken).