Vi inviterer læring og utviklingsansvarlige til å delta på Norges største undersøkelse med fokus på dette tema. Vi samler sammen innspill nå i løpet av sommermånedene og vil gi alle respondenter tilgang til rapporten i september. 

Formål:

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge trender og muligheter som gjelder innenfor dette viktige området, og utfallet vil være nyttig for alle virksomheter der kompetanse er sentralt for å lykkes. Alle respondenter vil også få en unik innsikt i eget potensiale og innspill til hva som kan og bør gjøres, for å effektivisere og fokusere egen kompetanseutvikling.

Slik gjør du:

Du deltar gratis ved å ta undersøkelsen som er tilgjengelig på knappen under. Det tar 10-12 minutter å besvare og vi oppfordrer deg til å gjøre det med en gang eller sette av en tid det passer i kalenderen. All data behandles konfidensielt!

Dette får du:

  • Fullstendig rapport fra undersøkelsen blir tilgjengeliggjort gratis for deltagere her på denne nettsiden.
  • Virksomhetstilpasset rapport blir distribuert gratis til alle som velger dette avslutningsvis i undersøkelsen (siste spørsmål).
  • Mulighet til å avtale en individuell gjennomgang for diskusjon og veiledning i etterkant.

Mer informasjon:

Investeringer i læringsprogrammer fortsetter å ha høy prioritet internasjonalt, og dette dokumenteres bl.a i rapporten fra ”ATD State of the Industry 2016”. Nå inviteres også norske virksomheter til å gi sin input til dette bildet, som vil gi oss alle en økt forståelse for de trender og muligheter som ligger i det norske arbeidsmarkedet. Innspill fra et utvalg på omlag 500 små og store virksomheter med lokasjon i Norge (privat og offentlig), vil danne grunnlaget for en rapport som blir tilgjengeliggjort for deg i etterkant.

Læring og utvikling er i konstant endring og utvikling, som blant annet forårsakes av ny teknologi, nye læringsmetoder og økt krav til livslang læring. Det er derfor ingen overraskelse at mange virksomheter har problemer med å finne de rette L&U ressurser for å holde følge med utviklingen og behovet. Denne undersøkelsen bidrar til å gi en oversikt over hva som skjer i dette segmentet og i hvilket fokus virksomheter har og må ha.

Tusen takk for at du investerer litt av din sommertid og deltar på vegne av din virksomhet - og norsk næringsliv.

Prosjektansvarlig

Mats Kristensen var med på å starte Leadership Weekly og har solid HR-erfaring fra internasjonale konsern som General Electric og praktisk ledererfaring fra Forsvaret

Mats har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, i tillegg til Krigsskole, Befalsskole og Idrettshøyskole. Mer om hans erfaring og bakgrunn kan du finne på hans LinkedIn profil.