Når du skal utvikle ledere i egen virksomhet, så er det alltid smart å starte med å fastsette et siktemål og en felles oppfatning av hva som er hensikten og gevinsten man søker å oppnå. Toppledelsens eierskap og engasjement er en forutsetning for å lykkes, og utarbeidelse av lederprinsipper bidrar til dette.

Leadership Weekly hjelper virksomheter med en tydelig konkretisering av effektivt lederskap, og har lang erfaring med slike prosesser i ulike virksomheter. Nøkkelen er å definere konkrete, målbare og trenbare atferder, som ansatte kan se og oppleve i hverdagen. Samtidig må disse ha beviselig effekt på ansattes engasjement og arbeidsinnsats.

Prinsippene vil komme til nytte i rekruttering, veiledning og utvikling av ledere, og bidra til å øke kvaliteten i slike prosesser.

Gjennomføring

Vi tilpasser prosessen for utvikling i hvert enkelt tilfelle, hvor det viktigste er å komme frem til et godt resultat som toppledelsen har eierskap til. Lederprinsippene skal bidra til å heve prestasjonene i virksomhetene, og en forutsetning for å lykkes i en hard konkurranse med andre.

Stegene i prosessen er gjerne slik:

 1. Innledende kartlegging med CEO og ledere

 2. Workshop (1) i en definert beslutningsgruppe

  • Forstå nå-situasjonen og forstå ønsket situasjon

  • Vurdere og prioritere ulike satsningsområder

 3. Bearbeiding av informasjon og utarbeidelse av forslag til løsning, evt i samarbeid med HR

 4. Workshop (2) i beslutningsgruppa

  • Gjennomgå og finjustere på løsning

  • Definere noen konkrete initiativ for implementering

 5. Konklusjonsmøte med beslutningstaker, gjerne CEO og CHRO